Home - Contact

Branddeuren: warm aanbevolen voor iedereen!

Datum: 28-07-2023

We steken er onze hand voor in het vuur: branddeuren redden levens. Omdat ze de verspreiding van de vlammen naar andere ruimtes in een gebouw vertragen en verminderen. Zo is er meer tijd om slachtoffers te evacueren en krijgen hulpdiensten de brand sneller onder controle. Maar wat zegt de wet? Zijn branddeuren verplicht in elk gebouw? Waaraan moeten ze voldoen? En wie mag ze plaatsen? Wij lijsten alle hete hangijzers voor u op.

Bij brandveiligheid in gebouwen spreekt men over brandoverslag en branddoorslag. Bij het eerste gaat het om verspreiding van de brand via de buitenlucht, bij het tweede baant het vuur zich een weg doorheen het gebouw. Precies dat laatste proberen branddeuren te verhinderen of vertragen. Daarom zijn ze nuttig in elke constructie. En sowieso verplicht in alle compartimenteringswanden en de afbakening van technische ruimtes, evacuatiewegen en trappenhuizen.

Professioneel én privé

Maar een goed verstaander heeft het wetboek niet nodig om te beseffen dat branddeuren installeren áltijd een goed idee is. Zeker op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Denk maar aan ziekenhuizen, bioscopen, sporthallen en theaters. Maar ook kleinere gebouwen als restaurants, appartementen, kantoren en winkelpanden hebben alle baat bij brandwerende deuren. En waarom niet in uw privéwoning, bijvoorbeeld in een stook- of wasplaats? Bepaal de locaties in functie van de ruimtes, het soort wanden en de evacuatieroutes bij noodgevallen.

Elke minuut telt

Zowel België als Europa hanteren strikte normen op het vlak van vlamdichtheid (E), isolerend vermogen (I), warmtestraling (W) en stabiliteit (R). In één woord: de brandweerstand. Die wordt uitgedrukt in minuten en is afhankelijk van en evenredig met de hoogte van het gebouw. De minimale brandweerstand bedraagt 30 minuten. Al gelden er uitzonderingen. Bovendien leggen gewesten en opdrachtgevers soms specifieke criteria op. Informeer u dan ook goed bij uw installateur of aannemer.

 

Glasheldere opdracht

Sinds 2004 mag elke schrijnwerker een branddeur installeren. Al is dat in de praktijk vaak anders. Bestekken vereisen doorgaans een plaatsing door installateurs met een ISIB-certificaat. Daaraan gaat een vorming in een erkend opleidingscentrum vooraf. Gecertificeerde bedrijven mogen zich trouwens ook verwachten aan werfcontroles. Opgelet: de plaatser is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de eisen waaraan de brandwerende deur moet voldoen. Zijn opdracht bestaat uit het definiëren van de juiste oplossing per situatie en de uitvoering van de werken conform de opgelegde voorschriften. Daarbij heeft hij de keuze uit verschillende systemen en materialen. De meeste courante zijn hout en staal, maar ook inox, aluminium en zelfs glas zijn mogelijk.

Totaalplaatje

Misschien trappen we een open deur in, maar een branddeur moet uiteraard ook haar klassieke functies vervullen en dus bestand zijn tegen hoge gebruiksfrequenties en mechanisch tiptop in orde zijn. In bepaalde gevallen opteren aannemers en architecten voor zelfsluitendheid. De deur sluit dan automatisch na elke opening of in geval van brand. Tot slot nóg een portie logica: brandwerende deuren alleen gaan u (letterlijk) niet redden. Ook uw kozijnen en wanden moeten brandveilig zijn. Een gipsen muur met een brandwerende deur heeft geen enkele zin. Bekijk daarom altijd het volledige plaatje. En zorg dat het klopt.