Home - Contact

Dit moet u weten over een tak 23-beleggingsverzekering

Datum: 27-07-2022

Wist u dat Belgen geweldig goed zijn in sparen? Zo goed zelfs, dat we samen ruim 300 miljard euro op ons spaarboekje hebben staan. We verdrinken dan ook haast in de hoeveelheid spaaropties die banken aan ons voorleggen. Maar juist nu de spaarrente zo laag ligt en we te maken hebben met ongekende inflatie, is een simpele spaarrekening niet voldoende om winst voor uzelf te genereren. De oplossing? Een tak 23-beleggingsverzekering. Lees snel verder en kom te weten hoe u daar uw voordeel mee doet.

Een tak 23-polis is eigenlijk een levensverzekering waar u in investeert door te beleggen. U betaalt eenmalig of maandelijks een bepaalde premie aan de verzekeringsmaatschappij. Die belegt dit geld vervolgens in verschillende fondsen en obligaties. Uw makelaar zal eerst uw risicoprofiel bepalen. Dat profiel bakent af in welke fondsen u kan beleggen. Zo investeert u uitsluitend in fondsen die bij u passen. Bij elke premiebetaling worden er kosten en taksen ingehouden.

Het moment waarop het eindbedrag van de tak 23-investering aan u uitgekeerd wordt, is afhankelijk van het contract dat u bent aangegaan. Als u een eindvervaldag vastlegt, bijvoorbeeld uw pensioendatum, dan krijgt u op dat moment het bedrag in handen. Vaak wordt er gekozen voor een contract zonder eindvervaldag, waarbij uw overlijden als einde van het contract geldt. In dat geval krijgen uw nabestaanden (begunstigden) het bedrag uitgekeerd.

Hoger rendement

Het doel van de tak 23-belegging is om een hoger rendement te behalen dan een standaard spaarboekje. Daarbij is het belangrijk dat u uw beleggersprofiel goed bepaalt, in samenspraak met uw onafhankelijke makelaar. Een risicovol profiel levert misschien meer winst op, een defensief profiel zorgt eerder voor veiligheid. Een verzekeringsmakelaar heeft de plicht om na te gaan of het voorgestelde fonds in uw risicoprofiel past. Hij of zij bekijkt uw beleggingsportefeuille en legt u alle opties uit, voordat u aan deze verzekering begint. Als u de risico’s liefst beperkt, kiest u best voor een brede waaier aan beleggingsfondsen in verschillende risicoklassen, zodat een eventuele dip in een bepaalde sector geen ernstige gevolgen voor u heeft. Hoe dan ook levert een beleggingsfonds zoals een tak 23 momenteel veel meer voordeel, want door de geldontwaarding en huidige inflatie is uw traditionele spaargeld misschien minder waard dan u denkt.

Lage instapdrempel

Een van de grootste troeven van de tak 23-beleggingsverzekering is de flexibele instap. U bepaalt zelf of u eenmalig een hoog bedrag aan de verzekeraar betaalt of liever maandelijks een bedrag stort. Regelmatig een bedrag inleggen is al mogelijk vanaf 50 euro per maand. En het zorgt er tegelijkertijd voor dat de pieken en dalen van de beurs enigszins geneutraliseerd worden.

De instapkosten van een tak 23-belegging zijn afhankelijk van het bedrag dat u stort, de gekozen beleggingsduur, en nog een aantal andere factoren. De overheid rekent in elk geval een eenmalige premietaks aan van 2%. Sommige verzekeraars vragen ook om een beheersvergoeding. Spreek goed af welke instapkosten van toepassing zijn.

Minder belasting

Op een tak 23-belegging bedraagt de premietaks eenmalig 2%. Een fonds van de bank is onderworpen aan beurstaks. Een tak 23-belegging wordt niet belast bij opname. Een beleggingsfonds via de bank kan in bepaalde omstandigheden wel belast worden. Op het bancaire fonds is in bepaalde gevallen zelfs 30% roerende voorheffing van toepassing op de meerwaarde van het gedeelte dat belegt in obligaties. Op bancaire fondsen met jaarlijkse uitkering van een coupon is altijd 30% roerende voorheffing van toepassing op de bruto couponuitkering. Met een tak 23-belegging is het heel eenvoudig: u betaalt geen roerende voorheffing op meerwaarde.

Bepaal zelf het uitstapmoment

Wanneer u een niet-fiscaal contract opstart, kiest u best voor een ‘onbepaalde looptijd’. Zo kan u altijd zelf beslissen op welk ogenblik u geheel of gedeeltelijk wenst uit te stappen. Houd in dat geval wel rekening met mogelijke kosten om de overeenkomst af te kopen. Wilt u graag een zo hoog mogelijk bedrag aan uw nabestaanden uitkeren? Dan heeft u ook de mogelijkheid om een voordelige overlijdensdekking toe te voegen. Hiermee bent u ervan verzekerd dat uw begunstigden in elk geval een vooraf vastgelegd bedrag uitgekeerd krijgen na uw overlijden. Dankzij successieplanning heeft u met een tak 23-belegging alle vrijheid om te bepalen wie uw geld ontvangt en kunt u dit ook op elk moment vrijblijvend wijzigen. Zo kunnen grootouders bijvoorbeeld een contract op twee namen onderschrijven en de kleinkinderen als begunstigden aanduiden in geval van overlijden. Pas nadat de tweede verzekeringnemer sterft, wordt de uitkering na overlijden betaald aan de begunstigden. Op die manier blijven de grootouders bij leven altijd ‘baas’ over het contract, terwijl ze bij overlijden van de tweede partner zeker zijn dat de gelden bij de kleinkinderen terechtkomen.

Eventuele risico’s

Bij deze beleggingsverzekering blijft het belangrijk om te benadrukken dat een risicovol beleggingsprofiel ook tot eventuele financiële verliezen kan leiden. Verzekeraars zijn daarom – zoals eerder al gezegd – ook verplicht om na te gaan of een bepaald beleggingsfonds aansluit bij uw risicoprofiel. Gaat u liever defensief te werk om het risico op verlies zo klein mogelijk te houden, dan kiest u best voor regelmatige aankopen op de lange termijn. Ook bestaat er zoiets als een drip feed. Dit is een veilig fonds dat langzaamaan evolueert richting een dynamischer fonds. En u kunt bij het aangaan van de polis ook een noodrem invoegen: als de markt onverhoopt met 20% daalt, worden uw fondsen automatisch verkocht en overgezet naar een defensieve variant.