Home - Contact

De impact van erelonen op uw hospitalisatieverzekering

Datum: 28-07-2023

Het leven wordt duurder. Ook zorgkosten zijn in hetzelfde bedje ziek. De prijs van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer ging het voorbije jaar fors omhoog. De index die de kosten weergeeft steeg met gemiddeld 13,09 procent. Ook voor een tweepersoonskamer en ambulante zorg betaalt u vandaag een pak meer. Bijgevolg bleven ook de premies van de hospitalisatieverzekeringen niet achter. Waar zit de kiem van het probleem? En wat kunt u doen om de kosten te beperken?

Het was De Standaard die eerder dit jaar uitpakte met de opvallend hoge cijfers van een aantal bankverzekeraars. Het gaat om stijgingen vanaf 9,65 tot ruim 15 procent. De premies werden geïndexeerd nadat de meest toepasselijke medische index sterker steeg dan de consumptieprijsindex. Dat is uiteraard opnieuw geen goed nieuws voor uw portemonnee. Al moet u daarvoor niet meteen uw verzekeraar met de vinger wijzen. Want ook die ergert zich blauw aan de toenemende kosten. Met op kop de extra supplementen voor een eenpersoonskamer.

Zelfde zorg, zeven keer duurder

Wist u dat een patiënt die vrijwillig kiest voor een eenpersoonskamer 153 procent meer betaalt aan erelonen dan een zorgbehoevende in de meerpersoonskamer iets verderop in de gang? Bij tien ziekenhuizen zelfs 200 procent boven het RIZIV-tarief. Anders gezegd: de arts vraagt vandaag twee tot drie keer meer voor exact dezelfde prestatie, enkel omdat de patiënt alleen ligt. Bij bepaalde behandelingen loopt dat op tot maar liefst zeven keer meer. Sommige polissen dekken die ereloonsupplementen volledig, andere slechts deels.

Tot op het bot

Ons advies? Bekijk nauwgezet de voorwaarden van uw polis en vergelijk. Tot in het kleinste detail. Check bij een prijsvergelijking zeker ook of uw kosten gedekt worden in de periode voor en na uw ziekenhuisopname. Termijnen variëren van 1 tot 6 maanden. Ga daarnaast na of u voldoende verzekerd bent wanneer u bij een ernstige ziekte nood hebt aan zorg aan huis, speciale geneesmiddelen of prothesen. En controleer eveneens of er sprake is van terugbetaalde kosten bij geestelijke gezondheidszorg.

Een oud zeer

Ook de factor leeftijd speelt nog altijd een belangrijke rol. Sommige verzekeraars hanteren scharnierleeftijden. Dat wil zeggen dat uw premie verhoogt op bepaalde momenten in uw leven. Bijvoorbeeld vanaf uw dertigste, vijftigste en/of vijfenzestigste. Over de jaren heen kan het verschil oplopen tot bijna vijfhonderd euro. Wie op latere leeftijd intekent, betaalt doorgaans sowieso al een hogere jaarpremie. Private verzekeraars hanteerden in het verleden vaak genivelleerde premies, maar stappen daar steeds vaker vanaf.

Kortom: de verschillen zijn groot. Vergelijken loont en houdt uw financiën ook in minder goede tijden gezond.