Home - Contact

Zo bent u écht zeker van uw hospitalisatieverzekering!

Datum: 30-11-2023

Een nieuwe job. Daar hoort onvermijdelijk een stapeltje administratie bij. Van het ondertekenen van uw arbeidsovereenkomst tot de nodige verzekeringspapieren in orde maken. Maar wat met die collectieve hospitalisatieverzekering die nog bij uw vorige werkgever liep? Die zwaait samen met u af na ontslag. Geen reden tot paniek! U kan de verzekering gewoon individueel verderzetten, dat verzekeren we u.

Een collectieve hospitalisatieverzekering wordt door de werkgever afgesloten om zichzelf en de werknemers te beschermen. Medische kosten zoals ziekenhuisopnames, bevallingen, zwangerschapscomplicaties, chirurgische ingrepen en ongevallen vallen onder deze gemeenschappelijke paraplu en houden u droog in tijden van letterlijke én figuurlijke nattigheid. Het is quasi een standaardverzekering geworden, die deel uitmaakt van het loonpakket dat uw werkgever voor u samenstelt. Maar waar gaat die verzekering naartoe bij een ontslag? Spoiler: hij fladdert niet gewoon mee naar uw volgende job.

 

Wet Verwilghen

Uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering neemt, net zoals u, afscheid van de job. Om de tijd tussen twee jobs te overbruggen, kan u wel overgaan naar een individuele verzekering. De eerste stap? Die ligt bij de werkgever. Hij of zij heeft de verantwoordelijkheid om u te wijzen op de mogelijkheid van een overstap binnen de 30 dagen na ontslag. Het hele proces is wettelijk verankerd in de Wet Verwilghen, de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten. Concreet vertalen we die als: elke werknemer kan, op het moment dat hij of zij het bedrijf verlaat, de hospitalisatieverzekering van zijn of haar werkgever op individuele basis verderzetten, zonder medische acceptatie of wachttijden. Zo bent u als werknemer dus ook beschermd tijdens de overgangsperiode naar nieuw werk.

 

Er zijn twee bindende voorwaarden: u moet minstens twee jaar onafgebroken aangesloten zijn bij een gelijksoortige gezondheidsverzekering, collectief of individueel, én u moet uw ziekteverzekeraar binnen de 105 dagen – er is dus weinig haast – na het einde van de collectieve verzekering op de hoogte brengen van uw plan om die over te zetten in een individuele variant.

 

Veilige overgang met wachtpolis

Is er aan die noodzakelijke overstap ook een hogere premie verbonden? Goede vraag. Het antwoord is: ja. Maar die kan u makkelijk omzeilen met een zogenoemde wachtpolis. Een soort verzekering die ervoor zorgt dat u een individuele hospitalisatieverzekering kan verderzetten zonder dat u de leeftijdstoeslag moet betalen. De premie van uw hospitalisatieverzekering wordt namelijk standaard berekend op basis van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe meer u betaalt.

 

Bij een wachtpolis klikt de verzekeraar uw leeftijd vast op het moment van afsluiten, waardoor u dus geen torenhoge premie moet betalen naarmate u stijgt op de leeftijdsladder. Als u dan op 65 jaar uw welverdiend pensioen aanvat en u op 35 de wachtverzekering afsloot, dan betaalt u slechts het tarief van de 35-jarige op het ogenblik van uw pensionering. Uiteraard aan het indexcijfer van dat ogenblik.

 

Een simulatie*

Een werknemer van 30 jaar gaat op 65-jarige leeftijd op pensioen en wordt uiteindelijk 90 jaar. Zijn premie (vanaf 65 jaar) bedraagt 1.451,03 euro per jaar. In totaliteit betaalt hij deze premie nog 25 keer. Dat kost hem in totaal dus 36.275,75 euro.

Als deze persoon op zijn 30ste een wachtverzekering afsluit, betaalt hij 35 jaarpremies (van 30 tot 65 jaar) van 183,18 euro of 6.411,3 euro. Vanaf zijn 65ste schakelt deze wachtverzekering om naar een volwaardige polis met een jaarpremie van 592,59 euro. Hij betaalt deze nog 25 keer (van 65 tot 90 jaar) en is in totaliteit 21.226,05 euro kwijt. Dat is ruim 15.000 euro minder!

 

*Deze premies zijn berekend bij AG Insurance op 03/10/2023.
Er wordt geen rekening gehouden met indexeringen van premies.
De waarborg Delta werd niet geselecteerd en de polis is telkens zonder vrijstelling.