Home - Contact

Langetermijnsparen na uw 65ste? Ja, natuurlijk!

Datum: 26-11-2020

Ook al lijkt het misschien verre toekomst, er komt een moment dat u met pensioen mag gaan. In ruil voor uw jarenlange bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel krijgt u dan van Vadertje Staat maandelijks een bedrag op uw rekening gestort. Helaas is dat bedrag vaak niet genoeg om in uw huidige levensstandaard te voorzien of om u veel extraatjes te veroorloven. En daarom doet u aan pensioensparen en langetermijnsparen.

30 procent belastingvoordeel

Pensioensparen en langetermijnsparen kan met een tak 21-rekening. Dat betekent dat u geniet van een gegarandeerde rentevoet. Daarnaast kan de verzekeraar u een winstdeelname toekennen. U kunt ook kiezen voor een tak 23-rekening, alleen geniet u dan geen zekerheden maar ligt uw opbrengst op lange termijn mogelijk hoger. De overheid moedigt pensioensparen en langetermijnsparen aan door u een fiscaal voordeel te geven van 30 procent op elke storting die u doet.

Geen verplichte stortingen

U kunt op elk moment starten met fiscaal voordelig te sparen voor uw pensioen. Maar hoe vroeger u start, hoe hoger het kapitaal dat u opbouwt en hoe meer fiscaal voordeel u geniet. Let wel, u bent niet verplicht om jaarlijks een storting te doen. Hebt u het even financieel wat minder breed? Dan slaat u gewoon een storting over.

Uitbetaling op 65

Pensioensparen kan tot u 65 wordt. De laatste storting die u een fiscaal voordeel oplevert, is die van het jaar waarin u 64 wordt. U kunt op uw 65ste nog wel een storting doen, maar dan zonder belastingvoordeel. Uw verzekeraar betaalt u het opgespaarde kapitaal uit op de vervaldag en dat is meestal op uw 65ste verjaardag. Maar dat betekent niet dat u geen mogelijkheid meer hebt om na uw 65ste op een fiscaalvriendelijke manier te sparen.

Langetermijnsparen als volwaardige vervanger

Als u vóór uw 65ste verjaardag start met langetermijnsparen en uw contract loopt minstens 10 jaar, dan levert u dat een fiscaal voordeel op dat 30 procent van de toegestane storting bedraagt. Uw verzekeringsmakelaar berekent graag hoeveel u mag storten. Meestal hebt u vóór uw 65ste uw woning afbetaald, waardoor u daarvoor geen belastingvoordeel meer geniet. Dat maakt het dus extra interessant om dan aan langetermijnsparen te doen.