Home - Contact

Uw rechtsbijstandsverzekering levert u geld op

Datum: 23-07-2020

Voor veel mensen zijn de advocaatkosten een hoge drempel om bij een geschil naar de rechtbank te stappen. De oplossing? Een rechtsbijstandsverzekering. Want die betaalt (een deel) van uw advocaatkosten én levert u een belastingvoordeel op.

Rechten optimaal verdedigd

Met een rechtsbijstandsverzekering zorgt u ervoor dat uw belangen bij een geschil optimaal worden verdedigd. Uw maatschappij zal eerst proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Lukt dat niet? Dan kiest u vrij een advocaat en uw rechtsbijstandsverzekering betaalt tot een zeker grensbedrag zijn kosten en honorarium. Dat geldt ook voor de facturen die een expert, gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeskundige u stuurt.

Tot 124 euro belastingvoordeel

Om de drempel tot juridische bijstand te verlagen, beloont de overheid u met een belastingvoordeel als u een rechtsbijstandspolis afsluit. Dat voordeel kan oplopen tot 124 euro.

Ruime dekking

U geniet dankzij uw rechtsbijstandsverzekering van een ruime dekking. Zo omvatten polissen die na 1 september 2019 afgesloten zijn ook waarborgen voor bouwgeschillen en echtscheidingen. Daarnaast kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering bij:

  • inbreuken op het strafrecht
  • geschillen met de fiscus
  • conflicten binnen het administratief recht
  • geschillen binnen het arbeidsrecht
  • burgerlijk verhaal (u lijdt schade door anderen)
  • conflicten binnen het contractrecht
  • geschillen bij erfenissen en schenkingen
  • conflicten binnen het personen- en familierecht

Uw makelaar informeert u graag over de vernieuwde rechtsbijstandsverzekering.