Home - Contact

Het nieuwe erfrecht, niet zonder valkuilen

Datum: 26-11-2020

Drie waarheden over Belgen? Ze houden van lekker eten, hebben een baksteen in hun maag en betalen niet graag belastingen. Dat laatste verklaart de toenemende populariteit van schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Daarbij behoudt de schenker het vruchtgebruik en betalen de begunstigden minder erfbelasting als de schenker overlijdt. Iedereen tevreden, toch? Helaas zitten er ook addertjes onder het gras …

Uw levensstandaard aanpassen?

Stel, u bent gehuwd en uw partner heeft voor het huwelijk een appartement gekocht waarvoor hij of zij maandelijks huur ontvangt. Om uw kinderen een stuk erfbelasting te besparen, schenkt uw partner hen het appartement. Hij of zij behoudt het vruchtgebruik waardoor jullie kunnen genieten van de huurinkomsten. Sterft uw partner? Dan ging in het oude erfrecht het vruchtgebruik naar uw kinderen, waardoor u de huurinkomsten misliep en het misschien moeilijk werd om in uw huidige levensstandaard te voorzien.

Opgepast, een addertje

Om die situatie te voorkomen, heeft de wetgever in 2018 het erfrecht aangepast en het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik ingevoerd. Sindsdien gaat het vruchtgebruik van een schenking automatisch naar de langstlevende partner als de schenker sterft. Een goede zaak voor u, maar dat betekent dat uw kinderen pas ten volle van hun schenking kunnen genieten, wanneer ook u overlijdt. Een addertje dus …

Erfbelasting op vruchtgebruik

Nog een addertje? U moet erfbelasting betalen wanneer u het vruchtgebruik krijgt. Dat was voor de aanpassing niet het geval. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw leeftijd, de waarde van het vruchtgebruik en de omvang van de totale erfenis. Maar de som kan serieus oplopen. Bovendien bent u misschien kapitaalkrachtig genoeg waardoor u het vruchtgebruik helemaal niet nodig hebt, en wenst u dat uw kinderen meteen van het vruchtgebruik kunnen genieten.

Afstand doen van uw recht

De huidige situatie kan dus voor u als langstlevende partner én voor uw kinderen niet de meest aangewezen zijn. Het goede nieuws? U kunt afstand doen van uw recht op het voortgezet vruchtgebruik door die wens uitdrukkelijk te laten opnemen in de schenkingsakte of ze er later aan toe te voegen.

Bij testament bepaald

Daarnaast kan de schenker bij testament de langstlevende partner het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik ontnemen. In beide gevallen worden de kinderen volle eigenaar wanneer de schenker overlijdt en hoeven ze geen belasting te betalen. Door al bij de schenking rekening te houden met het vruchtgebruik, kan de factuur dus aanzienlijk verlaagd worden.