Home - Contact

Een financiële kater voorkomen? Sluit een individuele ongevallenverzekering af!

Datum: 23-07-2020

  • U raakt tijdens een gezellig fietstochtje uw partner en maakt onzacht kennis met de harde ondergrond.
  • U valt van uw ladder terwijl u uw dakgoten schoonmaakt, en breekt een ruggenwervel.
  • U loopt een ernstige blessure op aan uw been tijdens uw wekelijkse wedstrijdje cafévoetbal.

Het gevolg? Hoge medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en mogelijk blijvende lichamelijke hinder. En de kosten? Die zijn voor het grootste deel voor uw rekening, zeker als er geen derde partij aansprakelijk is. Tenzij u een individuele ongevallenverzekering hebt.

Ongeval in de vrije tijd

Elk ongeval dat geen arbeidsongeval is, wordt verzekeringstechnisch beschouwd als een ongeval in uw vrije tijd. En daar bent u niet voor verzekerd via uw familiale polis of uw werkgever. Het gevolg? Een mogelijke financiële kater, want u hebt geen recht op een vergoeding. Een probleem dat u voorkomt met een individuele ongevallenverzekering.

Recht op een vergoeding

Een ongevallenverzekering dekt u voor overlijden, blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en tijdelijke economische ongeschiktheid. Wordt u door een ongeval in uw vrije tijd met deze zaken geconfronteerd? Dan krijgt u – of uw begunstigde in het geval dat u overlijdt – een vergoeding uitgekeerd. De hoogte van de vergoeding hangt van uw contract af.

Let op bij amateursporten

Sport u bij een erkende sportclub of sportfederatie en loopt u een blessure op? Dan zal het ziekenfonds een deel van uw medische kosten terugbetalen. De andere kosten zijn voor de verzekering van uw club. Helaas zijn in de praktijk de waarborgen van die verzekering erg beperkt en zult u zelf in uw geldbuidel moeten tasten. Bovendien dekt een verzekering van een club niet altijd loonverlies of overlijden. Kort samengevat: sporten in clubverband zonder individuele ongevallenverzekering kan slecht zijn voor uw portefeuille.