Home - Contact

De consequenties van alcohol en drugs in het verkeer

Datum: 27-07-2022

In België geldt een nultolerantie op het vlak van drugs in het verkeer. En ook op overmatig alcoholgebruik staan er hoge boetes. Maar wat zijn de consequenties voor uw verzekering bij dronkenschap en drugmisbruik? En wat is de rol van een uitgebreide rechtsbijstandverzekering? We zetten het voor u op een rijtje.

Druggerelateerde inbreuken

Druggerelateerde inbreuken zijn vandaag statistisch gezien een groter probleem dan alcohol. Dit komt onder andere doordat drugs tegenwoordig erg toegankelijk zijn. De politie kan een drugtest afnemen wanneer ze door uiterlijke kenmerken vermoeden dat u onder invloed rijdt. Of wanneer ze drugs vinden of ruiken. Van zodra de test positief kleurt, is iemand strafbaar.

Alcoholgerelateerde inbreuken

Op het vlak van alcohol bestaat er een verschil tussen intoxicatie en dronkenschap. Intoxicatie betekent dat het meettoestel een promillegehalte detecteert hoger dan 0. In België mag u maximaal 0,5 promille alcohol in uw bloed hebben om te mogen rijden. Alles daarboven is strafbaar.

Dronkenschap is de toestand waarin iemand zich bevindt. Dit is te herkennen aan factoren zoals spreken met dubbele tong of niet meer op één lijn kunnen lopen. Zo kan het zijn dat u wél geïntoxiceerd bent, maar niet dronken. In dat geval dekt de verzekering eventuele kosten die u bijvoorbeeld bij een ongeval of aanrijding veroorzaakt. Als er tekenen zijn van dronkenschap kan de maatschappij zich terugtrekken.

De rol van de uitgebreide rechtsbijstand

In het geval van rijden onder invloed kan u een beroep doen op uw onafhankelijke rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering levert bijstand door een advocaat. Hij of zij probeert eventuele straffen te minimaliseren. En verdedigt uw belangen op een onpartijdige en objectieve manier. De onafhankelijke rechtsbijstandverzekering dekt zowel de erelonen van de advocaat als de gerechtskosten. Let op, zowel voor drug- als alcoholgerelateerde verkeersinbreuken betaalt de verzekeraar nooit de boetes die eraan vasthangen.

Het tariferingsbureau

Wanneer u een polis afsluit of wijzigt bent u als verzekeringsnemer verplicht uw veroordelingen door te geven aan uw verzekeraar via uw makelaar. Er geldt dus een meldingsplicht. Een valse verklaring leidt zelfs tot niet-verzekering. Als het niet de eerste keer is dat iemand in de fout gaat, kan dit verzekeringsproblemen met zich meebrengen. Geraakt u nergens meer verzekerd? Dan kan u nog altijd terecht bij het tariferingsbureau. De overheid geeft iedereen immers de mogelijkheid om hier een aanvraag in te dienen. Houd er wel rekening mee dat dit meestal dure polissen zijn met hoge vrijstellingen.