Home - Contact

Wat als … uw vlucht geannuleerd wordt?

Datum: 03-07-2018

Bent u helemaal klaar om de laatste zomermaanden in te vliegen? Prima! Hopelijk zijn de luchtvaartmaatschappijen dat ook. Want die durven nogal eens vluchten te annuleren. Komt u in zo’n situatie terecht? Vul dan het Europese klachtenformulier in om uw luchtvaartmaatschappij in gebreke te stellen. Want alleen zo kunt u een eventuele schadevergoeding krijgen.

Uw rechten

Als uw vlucht geannuleerd wordt, maakt u aanspraak op een schadevergoeding die tussen de 250 en 600 euro ligt. Of en welke compensatie u krijgt, hangt vooral af van het moment waarop uw vlucht geannuleerd wordt.

Meer dan twee weken op voorhand

De luchtvaartmaatschappij moet u een alternatieve vlucht voorstellen. U bent vrij om dat alternatief te aanvaarden of om uw geld terug te eisen.

Tussen één en twee weken op voorhand

Ook in dit geval moet de luchtvaartmaatschappij u een alternatieve vlucht voorstellen die u kunt weigeren. Is de vertrektijd meer dan twee uur vóór de vlucht die u geboekt had of de aankomsttijd meer dan vier uur later? Dan hebt u recht op een financiële tegemoetkoming.

Minder dan één week op voorhand

De luchtvaartmaatschappij is verplicht om u een alternatieve vlucht voor te stellen, maar u hebt al recht op een financiële tegemoetkoming vanaf het moment dat de vertrektijd één uur vroeger is dan uw originele vlucht of de aankomsttijd meer dan twee uur later. Hebt u door de annulatie ook andere aantoonbare financiële schade geleden? Dan kunt u een extra schadevergoeding krijgen.

Overmacht

Ligt overmacht aan de basis van de annulatie of roept de luchtvaartmaatschappij uitzonderlijke omstandigheden zoals een spontane staking in? Dan hebt u geen recht op een schadevergoeding.

TIP! Als u een reis met het vliegtuig plant, sluit dan altijd een annulatieverzekering af. Zo voorkomt u dat u zelf voor de (volledige) kosten moet opdraaien als u zelf uw vlucht moet annuleren.