Home - Contact

Hebben dashcambeelden bewijskracht?

Datum: 04-06-2019

U bent betrokken bij een ongeval en bent niet in fout. Tot uw grote verbazing beweert de tegenpartij toch dat u aansprakelijk bent. Geen probleem. Want uw dashcam – de kleine camera die u gemonteerd hebt op uw dashboard – heeft alles netjes gefilmd en de beelden zullen in uw voordeel pleiten. Maar mag u die beelden wel gebruiken om uw gelijk te bewijzen? 

Ja, maar …

Het korte antwoord? Ja. U mag de camerabeelden van uw dashcam gebruiken als bewijs bij een ongeval of bij verkeersagressie. Dat kan bij de afhandeling van een schadegeval door de verzekeraar of bij verkeerszaken die voor de rechtbank komen. De enige voorwaarde? U moet de bepalingen van de wet op de verwerking van persoonsgegevens – de privacywet – respecteren.

Bepalingen privacywet

Die wet is er om de persoonsgegevens van mensen te beschermen. Voor dashcams bepaalt ze dat u:

  • enkel beelden maakt met het doel om ze te gebruiken in uw eigen geschillen;
  • de beelden wist als uw rit zonder incidenten verlopen is;
  • bij een ongeval of een geval van verkeersagressie de tegenpartij informeert dat u een dashcam hebt;
  • uw dashcam registreert bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Niet overal toegestaan

Gaat u binnenkort met uw wagen met dashcam op vakantie? Dan doet u er goed aan om even na te kijken of een dashcam toegestaan is in de landen die u tijdens uw reis aandoet. De meeste landen stellen geen eisen aan het bezit van een dashcam. Toch zijn er landen die een totaalverbod hanteren. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Op de website van ANWB vindt u een overzichtelijke lijst.