Home - Contact

Hinder in een appartementsgebouw: uw rechten en plichten als eigenaar.

Datum: 05-06-2023

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het spreekwoord geldt des te meer voor eigenaars van een appartement. Want wat als een andere bewoner overlast veroorzaakt? Klachten over geluidshinder of problemen met parkeren en afval komen meestal terecht op het bord van de syndicus. Maar wist u dat er nog heel wat andere mogelijkheden zijn om de rust en vrede te herstellen? En dat u in de rol van verhuurder ook verplichtingen hebt? Een thema dat vraagt om extra verdieping.

Een nachtelijke drummer, doorwinterd feestbeest of onverbeterlijke foutparkeerder als medebewoner van uw appartementsgebouw? Het is geen pretje. Klagen werkt vaak averechts en u zou zeker niet de eerste zijn bij wie het dispuut escaleert. Maar dat wil niet zeggen dat u het allemaal zomaar moet laten gebeuren. Er zijn trouwens voldoende manieren om als eigenaar actie te ondernemen. Allereerst kunt u zich beroepen op het reglement van inwendige orde, de statuten van het gebouw of de beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars (VME). Daarin staan meestal duidelijke richtlijnen, bijvoorbeeld over het tijdstip waarop het ’s avonds stil moet zijn. Soms zelfs met boetes bij overtredingen. 

Syndicus of solo?

Gaat u liever het gesprek aan? Dat siert u. Al is het zeker een goed idee om eerst uw syndicus in te lichten. Bij kleine complexen van een viertal appartementen gaat het soms om een van de eigenaars. Hij of zij kan op basis van het reglement de bewoner aanschrijven en de vermelde boetes opeisen. Maakt ook dat weinig indruk? Dan kan de vereniging van mede-eigenaars naar de vrederechter stappen. Dat leidt mogelijk tot een verbod op de hinderlijke activiteiten van uw buur, eventueel met een dwangsom of zelfs ontbinding van de huur. Bij weinig of geen steun van uw syndicus of de VME kunt u ook zelf aankloppen bij de vrederechter. Maar zorg dan wel voor een aantoonbaar bewijs dat u persoonlijke hinder ondervindt en breng de syndicus op de hoogte van uw vordering tegen een medebewoner.

Federale en lokale regels

Gelukkig staat ook de wet aan uw kant. Die spreekt sinds 2021 over ‘bovenmatige burenhinder’. Anders gezegd: alles wat de normale ongemakken van kort bij elkaar wonen overstijgt. Die overtreffende trap wordt meestal bepaald door factoren als intensiteit en tijdstip. Nachtelijk lawaai weegt logischerwijze zwaarder door dan geluidshinder overdag. Daarnaast kunt u soms ook terugvallen op een gemeentelijk reglement dat bepaalde vormen van overlast bestraft met een GAS-boete.

Uw rol als verhuurder

Verhuurt u uw appartement, dan komt uw huurder mogelijk verhaal halen bij u. Geen zorgen: u kunt niet aansprakelijk worden gesteld. Er is geen wet die schrijft dat u de rust van uw huurder moet garanderen. Tenzij de hinder het resultaat is van ondermaats geïsoleerde muren. Of tenzij u ook eigenaar bent van de flat van ‘die vervelende buren’. In dat geval kan uw huurder u vragen de bewoners aan te spreken of aan te schrijven. Doet u dat aangetekend, bezorg dan een kopie aan de syndicus en de VME. Als een oplossing uitblijft, kunt u uw huurder en de medebewoners doorverwijzen naar de vrederechter. Eén gouden tip: voeg een kopie van het reglement, de statuten en de bepalingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars toe aan het huurcontract. Zo staat u bij klachten meteen sterk in uw schoenen.

Bent u naast eigenaar ook aangesteld tot syndicus in een kleiner appartementsblok? Dan is een rechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe, omwille van uw belangrijke rol en aansprakelijkheid. Externe syndici hebben vaak hun eigen verzekering. Ook voor de VME hebben we een uitgebreid aanbod. Vraag ernaar bij uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar.