Home - Contact

Waarborg ook als particulier uw inkomen

Datum: 04-06-2019

U bent samen met uw partner trouw aan het principe van de goede huisvader. U hebt er dus voor gezorgd dat uw gezamenlijke inkomen voldoende is om uw kosten te betalen en in uw levensstandaard te voorzien. Maar dan gebeurt het onverwachte. U kunt langdurig niet meer werken door een ziekte of een ongeval. Twee volwaardige inkomens worden er één. Het gevolg? De financiële druk neemt toe en het wordt almaar moeilijker om uw rekeningen te betalen.

60 procent van uw loon

Als u als werknemer ernstig ziek wordt of langere tijd niet kunt werken, krijgt u de eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid uw volledige loon. Uw werkgever is namelijk verplicht de eerste maand uw loon te betalen. Vanaf de tweede maand krijgt u een uitkering van het ziekenfonds. Die bedraagt 60 procent van uw brutomaandloon. Dat betekent dus dat u over zo’ 40 procent minder middelen beschikt om uw kosten te betalen. Uw oplossing? Het gewaarborgd inkomen voor particulieren.

Uw inkomen verzekerd

Met een verzekering gewaarborgd inkomen voor particulieren zorgt u ervoor dat u niet in de financiële problemen komt. Kunt u door een ziekte of ongeval langere tijd niet werken? Dan stort de verzekeraar elke maand een bedrag op uw rekening tot u weer volledig aan de slag kunt. Hervat u deeltijds uw job? Dan krijgt u een uitkering pro rata. Kortom: met een gewaarborgd inkomen is uw inkomen verzekerd.