Home - Contact

7 tips om bij een ongeval uw rechten te vrijwaren

Datum: 26-05-2020

U bent een voorzichtige en defensieve bestuurder. Maar dat is geen garantie dat u nooit bij een ongeval betrokken raakt. Want uw medeweggebruikers hanteren een andere rijstijl en nemen het misschien minder nauw met de verkeersregels. Gelukkig zijn uw rechten gevrijwaard door het Europese aanrijdingsformulier als u een ongeval hebt met stoffelijke schade en niet in fout bent. Als u het correct invult tenminste …

Europees aanrijdingsformulier als scherprechter

Als u een ongeval met stoffelijke schade hebt en honderd procent in uw recht bent, dan betekent dat niet automatisch dat u een schadevergoeding zult ontvangen. Want verzekeringsmaatschappijen – en rechters – zullen zich baseren op het Europese aanrijdingsformulier om de aansprakelijkheid voor een ongeval te bepalen. Toont het formulier dat u en de tegenpartij ingevuld hebben niet onomstotelijk aan dat u in uw recht was, dan loopt u waarschijnlijk uw schadevergoeding mis.

Meer kans op een schadevergoeding

Hou rekening met deze zeven tips wanneer u een Europees aanrijdingsformulier invult. Zo vergroot u de kans op een schadevergoeding.

1. Controleer de identiteit van de tegenpartij
Alle partijen die het Europese aanrijdingsformulier invullen, moeten hun naam en adres vermelden in het blauwe of gele vak. Controleer altijd of de gegevens die de tegenpartij invult, correct zijn. Dat geldt ook voor de datum, het uur en de locatie van het ongeval.

2. Controleer de aangevinkte vakjes
Onder rubriek 12, de toedracht, vinken beide partijen vakjes aan over de omstandigheden van het ongeval. Controleer altijd de vakjes die de tegenpartij aangevinkt heeft. Als daaruit bijvoorbeeld blijkt dat u beiden stilstond op het moment van het ongeval, dan klopt er iets niet. Tenslotte vermeldt iedereen, onderaan aan zijn kant, het aantal vakjes dat hij heeft aangevinkt, ook als er dat “0” zouden zijn.

3. Maak een correcte schets
Onderaan op het aanrijdingsformulier moet u de situatie van het ongeval schetsen. Zorg ervoor dat uw schets altijd duidelijk maakt welk voertuig van wie is, wie in welke richting reed en waar zich het midden van de weg bevindt.

4. Wees volledig in uw opmerkingen
Schrijft u opmerkingen? Zorg er dan voor dat u correct, duidelijk en volledig bent. Check ook altijd even of u het eens bent met de eventuele opmerkingen van de tegenpartij.

5. Noteer de gegevens van getuigen
In een woord-tegen-woordsituatie geven getuigen vaak de doorslag. Heeft iemand het ongeval zien gebeuren? Vergeet dan niet om de gegevens van die persoon op het aanrijdingsformulier te noteren.

6. Neem foto’s
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Neem foto’s van het ongeval en vermeld bij de opmerkingen dat u foto’s genomen hebt. Vergeet ze niet aan uw makelaar te bezorgen.

7. Niet akkoord = niet tekenen
Bent u het niet eens met de informatie op het aanrijdingsformulier? Teken het dan niet. Het aanrijdingsformulier wordt dan een verklaring van één partij. Doe uw verhaal op een ander aanrijdingsformulier en bezorg dat – samen met uw foto’s – aan uw makelaar. De verzekeringsmaatschappijen – of de rechter – maken dan onderling uit wie de aansprakelijkheid voor het ongeval draagt.