Home - Contact

Welke verzekering geldt voor een tijdelijke vervangwagen?

Datum: 26-05-2021

Schade aan uw auto? In bepaalde gevallen krijgt u dan tijdelijk een vervangwagen. Bij een officiële dealer is dat meestal een jonge huurwagen met omniumverzekering. Bij kleinere garagisten of carrosseriebedrijven is dat niet altijd het geval en krijgt u soms een wagen mee die daar al een tijdje staat. Net daarom maakt u er maar beter een gewoonte van om altijd te dubbelchecken of de vervangwagen ook goed verzekerd is! 

Buiten gebruik!

Goed om te weten … Elke wagen moet verplicht verzekerd zijn met een BA-autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid). En die BA-verzekering geldt ook voor een vervangwagen, maar er zijn drie belangrijke voorwaarden: 

  1. Uw BA-autoverzekering geldt enkel en alleen voor een vervangwagen als uw eigen voertuig tijdelijk buiten gebruik is. 
  2. De duurtijd van de verzekering voor een vervangvoertuig is begrensd: de dekking geldt voor maximaal 30 dagen.
  3. Uw voertuig en uw vervangwagen moeten onder dezelfde categorie vallen. Dat betekent dat u niet met een kleine bestelwagen (lichte vracht) kunt rijden als vervangwagen wanneer u zelf een personenauto hebt. 

Enkele tips

Krijgt u zomaar de sleutels overhandigd van een vervangvoertuig? 

– Dubbelcheck of de wagen gekeurd en verzekerd is! 

– Vertrek nooit met een wagen zonder nummerplaat.

– Uw eigen nummerplaat mag op de tijdelijke vervangwagen als aan de voorgaande voorwaarden is voldaan.

– Bel uw makelaar bij twijfels.

Concrete case

Bent u in blijde verwachting van een nieuwe wagen? Dan is de kans groot dat u uw vorige auto verkoopt. Gebeurt dat niet op hetzelfde ogenblik? Een vervangwagen biedt ook dan de perfecte oplossing. Let wel … uw BA-verzekering geldt in dat geval niet. Omdat u uw eigen wagen verkocht hebt, gaat het hier niet over ‘tijdelijke onbruikbaarheid’. Check in zo’n geval dus zeker of het om een huurwagen met eigen omniumverzekering gaat.