Home - Contact

De bewijskracht van dashcambeelden

Datum: 02-05-2017

Almaar meer voertuigen zijn tegenwoordig uitgerust met een dashcam. En dat is bijzonder handig bij een verkeersongeval of een geval van verkeersagressie. Want in tegenstelling tot mensen vertellen dashcams nooit een gekleurd verhaal. Ze geven een objectieve weergave van de gebeurtenissen. Maar zijn de beelden die u met een dashcam maakt wel geldig als bewijs? Het korte antwoord? Ja.

Schending van de privacy

Volgens de letter van de wet zijn de beelden die u met uw dashcam vastlegt een schending van de privacy. Het gaat immers om een verboden registratie van gerechtelijke persoonsgegevens. Toch zijn dashcambeelden bij verkeersongevallen of verkeersagressie geldig als bewijs. De reden? Ze vallen onder de wettelijke uitzondering dat de registratie nodig is voor het beheer van de eigen geschillen. Dat betekent dat u de beelden van een geschil niet mag doorgeven aan derden maar wel mag bewaren en gebruiken voor uw zaak. Enige voorwaarde: u moet daarvan aangifte doen bij de privacycommissie.

Dashcambeelden en schadegevallen

Hebt u een schadegeval geregistreerd met uw dashcam? Dan gelden die beelden dus als bewijs. Zeker wanneer uw schadegeval tussen verzekeraars onderling wordt geregeld. Dan staan dashcambeelden op dezelfde hoogte als een getuigenverklaring. Verzekeraars kunnen in principe zelf bepalen welke waarde zij geven aan de beelden, maar in de praktijk worden die altijd aanvaard. En ook bij een burgerlijke procedure is de kans klein dat een rechter dashcambeelden als bewijs weert vanwege een inbreuk op de privacywet. Want in een burgerlijke rechtbank geldt het principe van het bewijs van feiten met alle middelen.

Naar de politie

Hebt u met uw dashcam een ongeval of verkeersagressie opgenomen waar u zelf niet bij betrokken was? Dan maakt u die beelden beter over aan de politie. Ook al hebt u uw dashcam niet bij de privacycommissie geregistreerd. De politie zal de feiten die u met uw dashcam hebt vastgelegd mee opnemen in haar proces-verbaal dat een bijzondere bewijswaarde heeft. Want de inhoud van een proces-verbaal wordt als de waarheid beschouwd zolang het tegendeel niet is bewezen. Het gevolg? Uw dashcambeelden zijn geldig als bewijs.