Home - Contact

Armpje drukken met de fiscus? Zo staat u sterker!

Datum: 27-04-2023

De fiscus krijgt meer en meer slagkracht om de zaken van belastingplichtigen grondig te onderzoeken. Voor ondernemers kan een btw- of jaarrekeningcontrole extra kosten opleveren. Denk maar aan de adviezen van uw accountant of andere experts. Goed nieuws: u kan zich nu indekken tegen de extra kosten die zo’n fiscale controle oplevert. Zelfs als het niet tot een geschil in de rechtbank leidt. Hoe? Dat vertellen we u graag in dit artikel.

Gevolgen voor ondernemers

De fiscus heeft natuurlijk altijd al controles uitgevoerd, zowel bij kleine zelfstandigen en kmo’s als bij grote bedrijven. Door een wetswijziging die vanaf 2023 ingaat, mag de belastingdienst dieper graven in uw gegevens en kunnen ze u gemakkelijker voor het gerecht dagen als u niet in orde zou zijn met uw boekhouding. Wat er concreet verandert? Ten eerste worden de onderzoeks- en aanslagtermijnen verlengd. Ook gaat de bewaartermijn van gegevens van zeven naar tien jaar. En tot slot wordt het UBO-register opengesteld voor datamining, waardoor uw cijfers direct een pak transparanter worden. Dit maakt een controle van uw boeken risicovoller én complexer.

Kies voor de juiste rechtsbijstandsverzekering

De redder in nood is in dit geval uw rechtsbijstandverzekering. Deze komt vandaag al tussen als er een juridisch conflict is, maar wel alleen wanneer er een dagvaarding op dat conflict volgt én u de waarborg fiscale conflicten onderschreven heeft. En daar knelt het schoentje. Want het onderzoek dat aan een dagvaarding voorafgaat is zeer prijzig en wordt op de ondernemer verhaald. De kosten zijn dus voor de rekening van de ondernemer zelf.

Daarom bestaat er nu een nieuwe polis, de ideale rechtsbijstandverzekering die bescherming biedt tegen de hoge kosten van fiscale controles bij zelfstandigen, ondernemingen, vzw’s en verenigingen. U kunt een beroep doen op de verzekering voor de kosten van de experts die betrokken zijn bij uw controle, waardoor u die financiële last alvast niet hoeft te dragen. En mocht het onderzoek toch leiden tot een gerechtelijke procedure, dan staat uw verzekeraar ook naast u om u te begeleiden in dat proces.

Tip: Vergeet de fiscale aftrekbaarheid van uw particuliere waarborgen niet!

Meer weten? Uw verzekeringsmakelaar vertelt er u graag alles over.