Home - Contact

Vergeet de keuring van uw verwarming en elektriciteit niet!

Datum: 01-09-2022

Voor de veiligheid van u en uw medewerkers bestaan er wettelijke verplichtingen voor uw elektrische en verwarmingsinstallaties. Hiervoor maakt u een afspraak bij een erkende keuringsinstantie. Zij controleren of alles nog voldoet aan de voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

De elektriciteitskeuring

Particulieren moeten de elektrische installatie in hun woning om de 25 jaar laten keuren. Bij een eventuele verzwaring of uitbreiding – zoals een zonnepaneleninstallatie – is een extra keuring verplicht. Voor bedrijven is het wettelijk verplicht om elke 5 jaar een elektriciteitskeuring aan te vragen voor laagspanningsinstallaties. Zowel voor eigenaars als huurders van een gebouw waar mensen in dienst zijn is deze vijfjaarlijkse keuring verplicht. Deze vraagt u zelf aan bij een erkend controleorganisme. Voor bedrijven met hoogspanningscabines geldt een jaarlijkse keuring. Let wel, in bepaalde steden en gemeenten moeten bedrijven met een laagspanningsinstallatie ook jaarlijks een keuring doorvoeren.

De keuring van de verwarming

Een nieuwe keuring is verplicht wanneer er een wijziging gebeurt aan uw centrale verwarming, bijvoorbeeld bij de ingebruikname van een nieuwe verwarmingsketel. Hoe dikwijls u de installatie daarna moet keuren, hangt af van de brandstof. Installaties met gasvormige brandstof zoals aardgas moeten om de twee jaar gekeurd worden. Bij een vloeibare brandstof – zoals stookolie – is een jaarlijkse keuring verplicht. Of u nu particulier of ondernemer bent. Buiten deze wettelijke bepalingen checkt u ook best de voorschriften in uw brandverzekering. Deze kan aan bepaalde bedrijven vragen om vaker een keuring door te voeren. Wanneer er dus een hogere frequentie verwacht wordt in uw contract gelden deze regels.

Kijk naar uw verzekeringen!

Een brand- of arbeidsongevallenverzekering bevat in bepaalde gevallen specifieke eisen waaraan uw elektrische installaties moeten voldoen. De keuring ervan is een van die eisen. Wanneer u als onderneming uw keuringsplicht niet nakomt, trekt de verzekeringsmaatschappij zich terug bij een eventueel incident dat te wijten is aan een niet-conforme installatie. Een verwittigd ondernemer is er twee waard!