Home - Contact

Welke stappen onderneemt u bij de aanrijding van een dier?

Datum: 01-10-2022

Wie draait op voor de kosten bij de aanrijding van een dier? Dat hangt van uw verzekeringspolis af. Zoals bij elk ongeval vult u sowieso maar beter een Europees aanrijdingsformulier in. Daarnaast maakt u best zo veel mogelijk foto’s van de plaats en de omstandigheden van het ongeval. Aangifte doen is niet altijd verplicht, maar zorgt wel voor extra bewijsmateriaal. Bij schade aan uw wagen zal uw makelaar er bovendien zeker naar vragen. Een aantal zaken om in het achterhoofd te houden …

Denk aan bewijs

Wanneer u een dier aanrijdt, verwittigt u best meteen de politie. In geval van groot wild bent u dit zelfs verplicht. De meeste verzekeringsmaatschappijen vragen trouwens een bewijs bij de aanrijding van een dier. Door de politie in te schakelen, ontvangt u een proces verbaal dat als bewijs dient voor de verzekering. Gaat het om klein wild zoals een marter of vos? Dan is een aangifte niet verplicht. En wanneer u een huisdier aanrijdt, gaat u best op zoek naar de eigenaar van het dier. Die is namelijk aansprakelijk voor de schade. Kent of vindt u de eigenaar niet? Dan is de schade voor uw rekening.

Kleine of grote omnium?

Een omnium maar niet op tijd kunnen remmen? Dan geldt de waarborg aanrijding dieren en wordt de schade aan uw wagen sowieso terugbetaald. Heeft u enkel de verplichte BA-autoverzekering? Deze dekt alleen de schade aangericht aan derden en niet uw eigen schade. Gaat het om een wild dier zoals een ree of everzwijn? Dan zijn de kosten eveneens voor u. Bij een huisdier kan u de schade eventueel verhalen op de eigenaar. Denk eraan dat huisdieren dikwijls voorzien zijn van een chip. Zo kan u achterhalen wie de eigenaar is. Daarom verwittigt u best altijd de politie.

De kleine omnium betaalt enkel de schade als er bewijs is van direct contact met het dier. Kan u het wild ontwijken en rijdt u daardoor tegen een boom? Dan zijn de kosten van de schade helaas ook voor uw eigen rekening. Hoe wansmakelijk het misschien klinkt, u maakt bij elke aanrijding met een dier sowieso best foto’s.

Wat is strafbaar?

Het aanrijden van een dier levert u geen boete op, ook niet voor een huisdier. Het is wél strafbaar wanneer iemand vluchtmisdrijf pleegt, ook na een aanrijding met een dier. Zelfs het meenemen van het kadaver is in bepaalde gevallen strafbaar. Check hiervoor de jachtperiodes. Want binnen zo’n jachtperiode heeft u wel toestemming om het dier te houden. Buiten deze periode laat u het kadaver van grote wilde dieren best verwijderen door het gemeentebestuur of het Meldpunt Wegen. Kleine dieren legt u best in de berm, zij vormen zo voedsel voor aaseters.