Home - Contact

Een rechtsbijstandsverzekering afsluiten = minder belastingen betalen

Datum: 03-09-2019

In onze Wegwijs-editie van juli vertelden we u dat de Wet-Geens was goedgekeurd. Het gevolg? Particulieren die na 1 september 2019 een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die aan de nieuwe wettelijke voorwaarden voldoet, zullen kunnen genieten van een belastingvermindering tot 124 euro.

Ondertussen zijn ook de precieze modaliteiten van de Wet-Geens duidelijk.
Wegwijs geeft u graag een update.

Even opfrissen

De Wet-Geens is er gekomen omdat de wetgever de toegang tot het gerecht voor iedereen betaalbaarder wil maken. Voor veel mensen zijn advocatenkosten een reden om bij een geschil niet naar de rechter te stappen. Een rechtsbijstandsverzekering afsluiten is een oplossing, want die betaalt het verzekerde bedrag van de factuur van de advocaat. Via een fiscaal voordeel hoopt de overheid mensen aan te moedigen om een rechtsbijstandsverzekering te nemen.

Wetgever bepaalt voorwaarden

Om te kunnen genieten van het fiscale voordeel van maximaal 124 euro moet het verzekeringscontract aan een aantal voorwaarden voldoen. Concreet? De wetgever bepaalt welke rechtsdomeinen zeker aan bod moeten komen.

Een overzicht:

  • burgerlijke aansprakelijkheid
  • strafrechtelijke verdediging
  • medische fouten en ongevallen
  • contractueel recht (consumentenrecht)
  • bouwgeschillen (bij werken waarvoor een bouwvergunning nodig is)
  • erf-, schenkings- en testamentenrecht

Daarnaast zijn arbeidsrecht en sociaal recht minimaal verplicht.

Minnelijke schikking

Sluit u een rechtsbijstandsverzekering af? Dan betekent dat niet dat u bij elk geschil meteen naar het gerecht kunt stappen omdat uw advocaatkosten toch (voor een verzekerd bedrag) gedekt zijn. De verzekeraar zal altijd eerst een minnelijke schikking nastreven. Pas als dat niet haalbaar blijkt, is een procedure voor de rechtbank een volgende mogelijke stap. In dat geval kunt u vrij uw advocaat kiezen.

Dubbele winst

Een rechtsbijstandsverzekering met zo’n uitgebreide dekking heeft natuurlijk een impact op uw premie. Daarom krijgt u een fiscaal voordeel. U wint dus twee keer: u betaalt minder belastingen én u ervaart geen financiële drempel meer om de stap naar juridische bijstand te zetten.