Home - Contact

Asbestattest verplicht bij de verkoop van oudere woningen

Datum: 27-04-2023

Wie in Vlaanderen een huis verkoopt, moest al een EPC-attest en keuringsverslag van de elektrische installatie kunnen voorleggen. Sinds november 2022 kwam daar ook het asbestattest bij voor woningen, bedrijfsgebouwen en handelspanden gebouwd voor 2001. Geen reden tot paniek, alleen een extra to do op uw lijstje. Hoe pakt u dat aan? En wat als er asbest in uw eigendom wordt aangetroffen? Stof tot nadenken.

Opvallend: de verplichting geldt niet in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen is er geen ontkomen aan. En misschien maar goed ook. Asbest is een kankerverwekkende stof die gevaarlijker is dan aanvankelijk werd gedacht. Asbestvezels kunnen zelfs tot tientallen jaren na blootstelling leiden tot stoflongen of long-, longvlies- en buikvlieskanker. In oude gebouwen zijn vooral golfplaten, onderdakplaten, waterafvoerleidingen, isolatie van radiatorbuizen en brandwerende plafondtegels de boosdoeners. Sinds 1998 is er een verbod op de productie van asbesthoudende materialen. 

Enkel erkende experts

Het verwijderen van asbest uit onze samenleving is een collectieve verantwoordelijkheid. In Vlaanderen alleen al zouden ruim 2,8 miljoen woningen asbesthoudende toepassingen bevatten. Misschien ook die van u? Om dat na te gaan, schakelt u voorafgaand aan de verkoop een ‘gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie’ in. Een eerste tip: doe dat snel, want hun aantal is beperkt. Zonder attest kan de notaris de verkoop van uw woning niet verlijden. Raadpleeg hier alvast de lijst met erkende experts.

Van staalname tot pdf

Wees gerust: de asbestdeskundige breekt niets af of voert geen andere zware werken uit. Hij of zij neemt enkel stalen van verdachte materialen en registreert de resultaten in de inventarisatiedatabank van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Die levert vervolgens een asbestattest af in de vorm van een pdf-bestand. U ontvangt een kopie via de deskundige en kunt het ook raadplegen via de Woningpas van de Vlaamse overheid. Het attest is tien jaar geldig.

Positief getest. Wat nu?

Bevestigt het attest dat uw eigendom asbest bevat? Blijf dan vooral kalm. Uw woning blijft perfect verkoopbaar. Als verkoper hoeft u zelfs geen verdere stappen te ondernemen. Net zoals bij de verplichte keuring van een elektrische installatie ligt de klemtoon op het informeren van de koper. In de eerste plaats over de aanwezigheid van asbest, maar daarnaast ook over de manier van verwijderen. Kleine partities mogen zelf worden weggehaald en afgevoerd naar het recyclagepark, mits het naleven van een aantal voorwaarden. Check ze bij uw afvalbeheerder. Woont u in Limburg? Dan vindt u alle info op de website van Limburg.net.

Het sop is de kool wél waard

Uiteraard brengt de nieuwe verplichting ook kosten met zich mee. De prijzen verschillen per asbestdeskundige en zijn afhankelijk van het aantal noodzakelijke staalnames. Samen met de 50 euro vergoeding voor de OVAM komt het totale kostenplaatje al snel uit tussen 300 en 600 euro. Hoe dan ook: uw woning verkopen zonder asbestattest is geen goed idee. Omdat de akte niet of te laat wordt verleden, riskeert u een schadeclaim. In het slechtste geval wordt de verkoop zelfs nietig verklaard.

U beschermen tegen die financiële en juridische gevolgen? De formule Privéleven Contracten biedt volledige bescherming. Zowel bij de aankoop als verkoop van een woning. Vraag ernaar bij uw verzekeringsmakelaar.