Home - Contact

Controleer regelmatig de begunstigingsclausule van uw levensverzekering

Datum: 27-04-2021

Hebt u een levensverzekering afgesloten? Dat is een goede zet! Ons advies? Laat u goed begeleiden door een onafhankelijke verzekeringsmakelaar … én vergeet de begunstigingsclausule niet op te volgen! Tijd voor wat tekst en uitleg.

Over leven en dood

Een begunstigingsclausule in een levens- of overlijdensverzekering dient om te bepalen wie de begunstigde is op het einde van het contract. Als u aandachtig leest, merkt u dat er meestal zowel een ‘begunstigde bij leven’ als een ‘begunstigde bij overlijden’ in het contract vermeld staat. Bij leven op einddatum van het contract is de verzekeringnemer bijna altijd zelf de begunstigde. Bij overlijden vermeldt de polis wie de begunstigde bij overlijden is.

Duid de juiste begunstigde aan

In bepaalde gevallen kunt u de begunstigde niet kiezen. Bij een pensioenspaarverzekering bijvoorbeeld is de verzekeringnemer ook altijd de begunstigde bij leven. Zelfs wat de begunstigde bij overlijden betreft, zijn de mogelijkheden ietwat beperkt. U kunt kiezen tussen:

– uw partner (wettelijk samenwonend of gehuwd)

– uw kind(eren)

– uw familieleden tot de tweede graad (concreet gaat het om uw (klein)kinderen, (groot)ouders, broer(s) of zus(sen))

Goed om te weten: er zijn ook levensverzekeringen waarbij u de begunstigde bij overlijden zelf kan kiezen. En uiteraard wilt u altijd dat de juiste persoon als begunstigde is aangeduid. In de loop van uw leven kan dat weleens veranderen.

Herbekijk uw polis op elk kantelmoment in uw leven

Trouwen, samenwonen (wettelijk of feitelijk), kinderen krijgen, scheiden, een sterfgeval … Iedereen heeft kantelmomenten in zijn of haar leven. Weet u nog wie u eerder aangeduid heeft als begunstigde bij overlijden? Het gebeurt wel vaker dat er zonder aanpassing van de begunstigingsclausule geld in verkeerde handen terechtkomt. In de meeste gevallen gaat het zelfs over grote bedragen. De oplossing? Herbekijk de begunstigingsclausule regelmatig, en zeker bij elk kantelmoment in uw leven. Voor advies kan u terecht bij uw makelaar. Ook niet onbelangrijk: bepaal een rangorde van meerdere begunstigden. Zo kunt u op beide oren slapen, zelfs als u er niet meer bent.