Home - Contact

Rechtsbijstand helpt brandjes blussen

Datum: 27-04-2021

Een brandverzekering geeft eigenaars en huurders gemoedsrust. Ze dekt namelijk zo goed als alle soorten woningschade bij wateroverlast, inbraak, storm of brand. Een heikel punt: heel wat maatschappijen bieden vandaag ‘herstel in natura’ aan. En daar wringt het. Want zonder rechtsbijstand kan dat toch nog voor heel wat problemen zorgen.

Herstel in natura?

De term ‘herstel in natura’ vereist wat extra aandacht. Het betekent dat u bij een schadegeval ‘recht op een herstelling’ hebt. In de meeste gevallen door een aannemer die de verzekeringsmaatschappij zelf aanstelt. Twee concrete voorbeelden duiden de mogelijke problematieken.

Voorbeeld 1:

Uw woning heeft een waterlek en het pleisterwerk brokkelt af. Uw verzekeringsmaatschappij stuurt een aannemer om het natte pleisterwerk te verwijderen en bij te pleisteren. Vervolgens schildert hij de muur opnieuw, maar er is kleurverschil met de andere muren.

Voorbeeld 2:

Een hevige storm verwoest een deel van uw dak. Uw maatschappij erkent het probleem en stuurt een dakwerker om het euvel op te lossen. Hij herstelt het dak gedeeltelijk en vertrekt. De reden? Het toegewezen budget was inmiddels al ‘op’.

Bent u in beide gevallen genoodzaakt om de rest van de kosten zelf op te hoesten? Waarschijnlijk wel. Want de maatschappij heeft onvoldoende middelen voorzien in haar begroting. Dat zorgt voor frustraties en wantrouwen. De oplossing? Schakel een onafhankelijk expert in. Dat kan perfect als u een aparte rechtsbijstandsverzekering met de waarborg ‘rechtsbijstand na brand’ neemt. Die dekt de kosten voor een eventuele tegenexpertise. En een advocaat neemt het indien nodig voor u op als er onenigheid is. De erelonen? Die betaalt uw rechtsbijstandsverzekering!

Nog een tip!

Bij een expertise is het niet nodig om het rapport meteen te ondertekenen. U hebt altijd recht op wat bedenktijd. Contacteer bij enige twijfel uw makelaar. Hij of zij kan altijd een tegenexpertise aanvragen.