Home - Contact

Een medische fout? Het Fonds voor Medische Ongevallen helpt!

Datum: 27-04-2022

Medische fouten. Ze komen gelukkig niet al te vaak voor, maar het gebeurt nog altijd. We hopen dat u of een familielid er nooit mee geconfronteerd wordt. Toch weet u best wel van het bestaan van het Fonds voor Medische Ongevallen af. Iets met een verwittigd mens die er twee waard is …

Aansprakelijk

Eerst even dit: een medische fout bewijzen, is niet evident. Het is namelijk altijd aan de patiënt om de fout, schade en het oorzakelijk verband te bewijzen vooraleer u zich verhaalt op uw behandelende (para)medicus. Kunt u geen staalhard bewijs voorleggen? Dan komt u sowieso niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat de meeste artsen erg goed verzekerd zijn voor de uitvoering van hun medische activiteiten via een zogenoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Schadevergoeding via het Fonds

Bent u ervan overtuigd dat er wel degelijk een foutieve behandeling is geweest, dan kunt u binnen het RIZIV een beroep doen op het zogenoemde Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). Dat fonds bestaat inmiddels al ruim tien jaar en helpt slachtoffers op het vlak van extra medische kosten door een foutieve behandeling. Het doel is vooral om slachtoffers gemakkelijker en sneller te vergoeden, want zulke procedures kunnen weleens aanslepen. Dat lukt gedeeltelijk, maar zeker niet altijd. Zo zijn er altijd een aantal basisvoorwaarden om hulp te krijgen:

  • De patiënt overlijdt.
  • De patiënt is voor minstens 25% blijvend arbeidsongeschikt.
  • De economische levensomstandigheden van de patiënt zijn zwaar verstoord.
  • De patiënt is minstens voor zes opeenvolgende maanden arbeidsongeschikt.

 

Goed om te weten: u moet binnen de vijf jaar na de vaststelling van de schade naar het fonds stappen. De tussenkomst is gratis, maar u doet er goed aan om eerst na te kijken of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen de zes maanden ontvangt u een advies.

Tip: sluit een rechtsbijstandsverzekering af

Het behoeft wellicht niet veel uitleg dat u zich ook beter persoonlijk indekt. Heel wat rechtsbijstandsverzekeringen hebben immers een clausule waarmee u zich beschermt tegen juridische kosten na een medische fout. Let wel, hiermee heeft u nog altijd geen recht op een schadevergoeding. Maar u krijgt wél ondersteuning op administratief vlak om een sterk en onderbouwd dossier op te stellen. Kortom, u staat er niet alleen voor …