Home - Contact

En draaien maar!

Datum: 03-10-2017

Rotondes maken gevaarlijke kruispunten heel wat veiliger. Hun aantal neemt dan ook elk jaar toe. Als veilige bestuurder die de wegcode kent, weet u natuurlijk welke regels er gelden op zo’n rotonde, toch? Doe de test en ontdek of u een rotonde neemt zoals het moet!

Een rotonde moet per definitie rond zijn.

 • Waar
 • Niet waar

U moet uw richtingaanwijzer gebruiken wanneer u een rotonde oprijdt én verlaat.

 • Waar
 • Niet waar

Weggebruikers op een rotonde hebben voorrang op weggebruikers die een rotonde willen oprijden.

 • Waar
 • Niet waar

Op een rotonde mag u vrij de rijstrook kiezen die u het beste uitkomt om uw bestemming te bereiken. U hoeft met andere woorden dus niet rechts te rijden.

 • Waar
 • Niet waar

Als u een rotonde verlaat, moet u voorrang geven aan overstekende voetgangers.

 • Waar
 • Niet waar

 

Antwoorden:

 • B – De wegcode definieert een rotonde als ‘een weg waarop het verkeer in één rijrichting geschiedt rond een aangelegd middeneiland’. Rotondes moeten dus niet rond zijn.
 • B – Alleen wanneer u een rotonde verlaat.
 • A
 • A
 • A