Home - Contact

Langetermijnsparen, ook interessant voor 65-plussers

Datum: 26-08-2020

U hebt jarenlang uw job met veel plezier gedaan. Maar ook al hebt u veel arbeidsvreugde ervaren, u geniet op uw 65ste met volle teugen van uw welverdiende pensioen. En dan haalt uw belastingbrief u van uw roze wolk, want u moet een fiks bedrag bijbetalen.

Hoger inkomen, meer belastingen

Uw statuut van gepensioneerde heeft niets te maken met de belastingen die u moet betalen. Wel uw leeftijd. Want op uw 65ste vallen de meeste fiscale aftrekken weg en komt er ruimte in uw fiscale korf. De fiscale voordelen van uw woonbonus en uw pensioensparen lopen meestal tot u 65 wordt. Het gevolg? U hebt een hoger belastbaar inkomen en moet dus meer belastingen betalen. Zeker als u van een hoog pensioen geniet.

Fiscale korf vullen

Niets aan te doen? Toch wel. U kunt een hogere belastingbrief voorkomen door ook na uw 65ste aan langetermijnsparen te doen. Zo bouwt u niet alleen een kapitaal op, u geniet ook van een mooi rendement én krijgt een fiscaal voordeel. Want met uw langetermijnsparen vult u (een gedeelte van) de ruimte in uw fiscale korf.

30 % belastingvermindering

De fiscus berekent de grootte van de premie die u in uw langtermijnspaarfonds mag storten op basis van uw netto belastbaar inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw fiscale voordeel. Want u mag 30 % van het gestorte bedrag in mindering brengen voor uw belastingen.

705 euro voordeel

Voor het inkomstenjaar 2019 is het maximumbedrag vastgesteld op 2390 euro. U geniet dus van een maximaal fiscaal voordeel van 717 euro. Op dat bedrag mag u het percentage van uw gemeentetaks toepassen en het resultaat optellen. Is uw gemeentetaks 10 %? Dan geniet u een totaal voordeel van 788,70 euro (717 + 71,7 euro).

Aftrek onder voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op het fiscale voordeel via langetermijnsparen:

  • U sluit uw contract af vóór u 65 jaar wordt (de eerste storting moet voor uw 65ste verjaardag gebeurd zijn).
  • De looptijd moet minstens 10 jaar zijn.
  • U moet de verzekeringsnemer, de verzekerde én de begunstigde van het contract zijn.
  • Uw contract moet gaan over kapitaal- of renteopbouw bij leven of overlijden.

Langetermijnsparen na uw 65ste kan dus fiscaal zeer interessant zijn. Uw makelaar vertelt u er graag meer over.