Home - Contact

Mede-eigenaars, aandacht!

Datum: 05-02-2019

Woont u in een appartementencomplex? Of deelt u samen met anderen de eigendom van een gebouw? Dan doet u er goed aan om de wet op mede-eigendom nog eens grondig na te lezen. Want die is sinds 1 januari 2019 sterk hervormd. Hebt u daar weinig zin in of geen tijd voor? Geen probleem. Wegwijs zet voor u graag de belangrijkste hervormingen op een rijtje.

Gemakkelijker beslissen

Beslissingen die alle mede-eigenaars van een gebouw aanbelangen worden meestal genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Alle mede-eigenaars kunnen punten op de agenda plaatsen en een beslissing via stemming vragen. De aard van het onderwerp bepaalt het minimum aantal stemmen dat er nodig is om een beslissing goed te keuren.

Minder stemmen vereist

Voor werken aan of in de gemeenschappelijke delen was er vroeger een drievierdemeerderheid nodig. In de praktijk bleek dat eigenaar-bewoners meer openstonden om te investeren in die werken dan eigenaar-verhuurders. Omdat de overheid kwaliteitsvol wonen belangrijk vindt, is die meerderheid verlaagd naar twee derde. Daarnaast is de vereiste drievierdemeerderheid voor wettelijk verplichte werken (isolatie – brandveiligheid – lift) verminderd naar de helft plus één.

Heropbouw zonder unanimiteit

Wilden mede-eigenaars voor 1 januari 2019 een gebouw (of een deel ervan) heropbouwen na een brand of omdat de staat van het pand daarom vroeg? Dan moesten alle mede-eigenaars daarmee akkoord gaan. Vond een mede-eigenaar de heropbouw niet nodig of wilde hij niet meebetalen? Dan kon hij het hele project blokkeren. Daarom is sinds begin dit jaar een viervijfdemeerderheid voldoende om de heropbouw uit te voeren. De enige voorwaarde? De afbraak moet om hygiënische of veiligheidsredenen noodzakelijk zijn, of de kosten voor een renovatie moeten buitensporig hoog zijn. Bij discussie tussen mede-eigenaars beslist de vrederechter over wat ‘buitensporig hoog’ is.

De beslisser betaalt

Het principe dat de beslisser betaalt, is ook nieuw. Dat betekent dat u in de statuten bijvoorbeeld kunt vastleggen dat mede-eigenaars van een appartement op de gelijkvloerse verdieping niet bijdragen aan de kosten voor het onderhoud van de lift, of dat ze de tuin mogen gebruiken als ze de onderhoudskosten op zich nemen.

Spaarpot aanleggen

De hervormde wet verplicht mede-eigenaars om een spaarreserve aan te leggen om de gemeenschappelijke lasten te betalen. Elke mede-eigenaar moet jaarlijks 5 procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het vorige jaar storten in een gezamenlijke spaarpot. Die verplichte spaarpot moet voorkomen dat mede-eigenaars plots geconfronteerd worden met hoge bedragen als dure werken aan de gemeenschappelijke delen nodig zijn.

De verhuurder communiceert

Als u als mede-eigenaar een appartement verhuurt, bent u verplicht om de huurders of andere gebruikers op de hoogte te brengen van de beslissingen van de algemene vergadering. Een taak die vroeger voor de syndicus weggelegd was.