Home - Contact

Pensioenopbouw voor bedrijfsleiders? Zo!

Datum: 28-09-2021

Als ondernemer kunt u maar beter vandaag al denken aan uw pensioen. Hebt u een vennootschap? Dan is de combinatie van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT) ideaal!

Voordelen VAPZ

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is – ondanks de recente verhoging – niet erg hoog. Een private pensioenopbouw dringt zich daardoor op. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is in dat geval een prima aanvulling. Het laat u toe om jaarlijks 8,17 % van uw beroepsinkomen te sparen (met een maximum van zo’n 3300 euro). Het allergrootste voordeel? De gestorte premies zijn privé aftrekbaar. U verlaagt op die manier uw belastbaar beroepsinkomen en uw sociale bijdragen.

Andere voordelen:

  • Het is mogelijk om een groot deel van uw opgebouwde reserves op te nemen als vastgoedfinanciering voor een tweede verblijf of een grondige renovatie.
  • U betaalt geen taksen op de premie.
  • Op de einddatum betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55 % op het gestorte kapitaal en een heffing op een fictieve rente.
  • U bent niet verplicht om elk jaar een bijdrage te storten.
  • U kiest zelf of u de bijdrage privé of via uw vennootschap betaalt. Kiest u voor privé? Dan betaalt u minder personenbelasting en minder sociale bijdragen. Kiest u voor een storting via uw vennootschap? Dan wordt dat fiscaal beschouwd als een voordeel van alle aard.

 

Voordelen IPT

In zijn vennootschap heeft elke bezoldigde bestuurder een bijkomende mogelijkheid voor pensioenopbouw via zijn Individuele Pensioentoezegging (IPT). Ook hier geldt dat de premie 100 % aftrekbaar is als beroepskost. Op die manier verlaagt u niet alleen uw winst, maar ook uw vennootschapsbelasting. Bij een IPT geldt de zogenoemde 80 %-regel. Dat houdt in dat uw totale pensioenopbouw (wettelijk en aanvullend samen) niet meer mag bedragen dan 80 % van uw huidige referentie-inkomen. Elke verzekeraar weet gelukkig perfect hoe dat moet berekend worden.

Andere voordelen:

  • Een backservice is mogelijk. Dat betekent dat u eenmalig een hogere premie voor meerdere voorbije jaren stort.
  • Net zoals bij een VAPZ is het mogelijk om een voorschot op uw IPT te nemen om een vastgoedproject te financieren.
  • Ook een aanvullende waarborg (extra dekking bij overlijden, gewaarborgd inkomen of invaliditeitsrente) is mogelijk bij een IPT.
  • In een IPT kiest u zelf of u voor een gewaarborgde intrestvoet met winstdeelname via tak 21 of een beleggingsverzekering via tak 23 (met iets meer risico) kiest. Een combinatie van tak 21 en tak 23 kan eveneens.
  • Vanaf de storting behoort het eigendomsrecht van de reserves in het contract toe aan de betreffende bedrijfsleider.

 

Het beste van twee werelden

Het allerbeste nieuws is dat u een VAPZ en IPT kunt combineren. Op die manier bouwt u extra pensioenkapitaal op. Contacteer sowieso uw verzekeringsmakelaar. Hij of zij zoekt mee naar oplossingen in functie van uw noden en behoeften. Hebt u al een VAPZ of IPT en zijn er belangrijke wijzigingen in uw verloning? Ook dan is een bezoekje aan uw makelaar een goede keuze.

Ook interessant:

Geen vennootschap? Dan is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen iets voor u!