Home - Contact

Een schadegeval? Verwittig altijd uw makelaar!

Datum: 01-08-2017

Schadegevallen worden meestal snel en correct afgehandeld. Toch gebeurt het weleens dat er onenigheid bestaat over de aansprakelijkheid of de hoogte van de vergoeding die betaald moet worden. Soms zelfs met een juridische procedure tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat u bij elk schadegeval de juiste stappen zet. Breng áltijd uw makelaar op de hoogte als u betrokken bent bij een schadegeval en stel nooit zelf een advocaat of expert aan om uw gelijk te bewijzen. Zo voorkomt u dat u – zelfs met een rechtsbijstandsverzekering – moet opdraaien voor de erelonen.

Volgens de spelregels

Neem nooit zelf het initiatief om het schadegeval – hoe klein ook – op te lossen, maar klop altijd aan bij uw makelaar. Hij zal u bijstaan en vertellen welke stappen u moet ondernemen. Uw makelaar kent de regels van het spel en zal ervoor zorgen dat uw schadegeval afgehandeld wordt volgens de juiste procedure. Onderneemt u zelf actie door bijvoorbeeld een advocaat of expert onder de arm te nemen? Dan bestaat de kans dat uw rechtsbijstandsverzekeraar uw factuur niet (volledig) zal betalen.

Minnelijke schikking

Als er discussie is bij een schadegeval, dan zal uw makelaar dat melden aan uw rechtsbijstandsverzekering. Die zal het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen. Pas wanneer een minnelijke schikking niet lukt, mag u vrij een advocaat of expert kiezen om uw zaak te verdedigen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal dan die advocaat of expert de opdracht geven om op te treden in uw dossier én zijn factuur ook volledig betalen. Op voorwaarde dat die aanvaardbaar is.

Billijk en rechtvaardig

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal de factuur van uw advocaat of expert toetsen aan de gangbare erelonen. Blijkt uw factuur niet billijk en rechtvaardig? Dan zal hij in uw naam de factuur betwisten en u bijstaan wanneer uw expert of advocaat u dagvaardt.

Niet tekenen

De bijstand die u krijgt van uw rechtsbijstandsverzekeraar is meteen ook de reden waarom u bij een schadegeval nooit zelf een advocaat of expert mag aanstellen en een ereloonovereenkomst ondertekenen. Doet u dat toch? Dan zult u zelf het niet-billijke deel van uw factuur moeten betalen wanneer u veroordeeld wordt. En dat bedrag kan aardig oplopen. Hebt u echter de procedures gevolgd en niets ondertekend? Dan neemt uw rechtsbijstandverzekeraar bij een eventuele procedure alle kosten op zich.

Kortom: uw makelaar verwittigen is een kleine moeite die u heel veel geld kan besparen.