Home - Contact

Dit moet u weten over de verzekeringswetgeving voor verenigingswerkers

Datum: 24-10-2022

Sinds 1 januari 2022 geldt een gewijzigde verzekeringsregeling voor verenigingen. Daardoor is er nu een stabiel juridisch kader dat verenigingsmedewerkers extra beschermt. Goed nieuws als u betrokken bent bij een vereniging dus!

Steekt u weleens een handje toe bij een sportclub of socioculturele instelling? En ontvangt u daarvoor een vergoeding? Dan geniet u voortaan van extra bescherming. Uw werkgever (uw vereniging of sportclub dus) is sinds begin dit jaar namelijk bij wet verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor u af te sluiten.

Voor verenigingswerkers is de werkgever bovendien vrijgesteld van bijdragen voor sociale zekerheid én de werknemer geniet van een voordelig belastingtarief van 10%. Een win-win dus.

Let wel: een verenigingswerker is geen vrijwilliger!

Heel wat mensen verwarren verenigingswerkers met vrijwilligers. Toch is dit niet hetzelfde. Als u als vrijwilliger werkt ontvangt u géén vergoeding voor uw werk. Enkel uw onkosten worden dan betaald, met een maximum van 35,41 euro per dag.

Wordt u wél betaald voor uw inspanningen voor de vereniging? Dan bent u officieel een verenigingswerker. In dat geval moet u een arbeidsovereenkomst voor verenigingswerk afsluiten met uw werkgever en deze moet een Dimona-aangifte doen. Via www.verenigingswerk.be wordt u helemaal Wegwijs gemaakt bij dit proces.

U mag trouwens niet én als vrijwilliger én als verenigingswerker voor eenzelfde organisatie werken.

Wat zijn de voorwaarden voor deze gunstige regeling?

De nieuwe verzekeringswetgeving is van toepassing op verenigingen in de sport- en socioculturele sector. Het gaat dus om monitoren, trainers, juryleden, stewards, conciërges, animatoren, seingevers, artistiek begeleiders, mensen die ingeschakeld worden om nieuwsbrieven te versturen, enz.

Binnen dit nieuwe juridische kader mag u in de sportsector maximaal 450 uur per jaar werken als verenigingswerker. In de socioculturele sector ligt de bovengrens op 300 uur per jaar.

Een werkgever-vereniging die een persoon wil inzetten als verenigingswerker regelt dit als volgt:

1. Inschrijving als werkgever aanvragen bij de RSZ (indien nog niet gedaan);
2. Afsluiting van een arbeidsongevallenverzekering;
3. Afsluiting van een arbeidsovereenkomst met de werknemer;
4. Dimona-aangifte doen om in- en uitdiensttreding van een werknemer te melden en prestaties in uren (vooraf) door te geven.

Vragen over verzekeringen voor verenigingswerk? Laat u adviseren door uw verzekeringsmakelaar