Home - Contact

De bewijslast van uw botsing op beeld

Datum: 15-01-2024

Joelende kinderen op de achterbank, een aanstekelijk nummer op de radio of een binnenkomend telefoongesprek. In een ogenblik van onoplettendheid bent u soms even volledig de weg kwijt – figuurlijk dan toch. Een aanrijding met uw voorligger is snel gebeurd. In een paniekreactie de auto onmiddellijk verplaatsen, zodat u zo weinig mogelijk verkeershinder veroorzaakt, dat doet u op dat moment beter niet. Waarom? We trappen even op de rem en leggen het haarfijn uit.

Stel u voor: een aanrijding op het midden van een kruispunt. Beangstigend! Om nog maar te zwijgen van de druk van de omgeving: getoeter, flitsende knipperlichten en gehaaste – en soms brullende – bestuurders. De wagen op een veilige plaats parkeren zodat u niemand hindert, lijkt dan de slimste oplossing. Maar vergis u niet: zomaar de auto verplaatsen is allesbehalve een goed idee! U vernietigt op die manier namelijk bewijsmateriaal, werkt meningsverschillen in de hand én bezorgt uzelf meer gedoe achteraf. Wat u beter wel doet? Uw smartphone bovenhalen en snel wat foto’s maken. Geen selfies op de plaats delict uiteraard, wél verhelderende beelden die duidelijk aantonen hoe de betrokken partijen elkaar geraakt hebben. Daarna kan u de wagen met een gerust hart stationeren en de nodige formulieren invullen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Met foto’s van de concrete situatie, de plaatsgesteldheid en de stand van de betrokken voertuigen helpt u uw verzekeringsmaatschappij bij het beheer van uw schadedossier. Het gekrabbel op het Europees Aanrijdingsformulier (=EAF) zorgt doorgaans namelijk niet voor al te veel duidelijkheid. Bestuurders vullen het EAF vaak haastig of slordig in. En da’s jammer, want er hangt veel bewijskracht aan dat stukje papier. Het EAF identificeert de betrokken partijen en omschrijft de omstandigheden van de aanrijding. Op basis van dit formulier beoordelen verzekeringsmaatschappijen de aansprakelijkheid. En omdat woorden alleen soms wat kort door de bocht zijn, kan de toevoeging van beeldmateriaal een enorme meerwaarde zijn.

Noodzakelijke aangifte bij de politie

Foto’s brengen klaarheid, waar het Europees Aanrijdingsformulier vaak onduidelijk of voor interpretatie vatbaar is. Oké, got it! Gewoon beeldmateriaal samen met het EAF opsturen naar het verzekeringskantoor, dus? Helaas is het toch een beetje ingewikkelder dan dat. U moet expliciet het bestaan van de foto’s of filmopnames melden én er moet aan alle betrokken partijen inzage verleend worden. Dat doe je best door een Proces Verbaal te laten opstellen door de bevoegde Politie. Daar kan je dan de foto’s en filmopnames aan laten toevoegen, zodat ze voor alle partijen beschikbaar zijn. Laattijdige aangiftes van bijkomende bewijsstukken kunnen geweigerd worden. Er komt dus wat administratieve heisa bij kijken, maar u krijgt er wel een snellere afhandeling én minder kans op discussies voor terug!