Home - Contact

Goed verzekerd op eigen benen staan

Datum: 04-01-2021

Het was heel leuk in hotel mama, maar nu is het moment aangebroken om uw vleugels uit te slaan. U hebt een leuke woning gevonden, het meubilair is gekozen en uw koffers zijn gepakt. Kortom, u bent helemaal klaar om op uw eigen benen te staan. Maar welke verzekeringen hebt u echt nodig om onbekommerd en goed verzekerd het ouderlijk nest te verlaten? We lichten graag de drie essentiële polissen voor starters toe.

1. Een hospitalisatieverzekering
Een ongeval, een ziekte, een medische ingreep … er zijn veel redenen waardoor u in een ziekenhuisbed kunt belanden. En dan hebt u maar beter een hospitalisatieverzekering, want de ziekenhuiskosten kunnen hoog oplopen. Uw ziekenfonds neemt ongeveer 75 procent van uw ziekenhuisfactuur op zich. De andere 25 procent is voor u. Hebt u een hospitalisatieverzekering? Dan betaalt die uw persoonlijke aandeel (eventueel min een franchise). Ook de kosten van voor- en nazorg worden door uw hospitalisatieverzekering gedekt.

2. Een familiale verzekering
U bent aansprakelijk voor de materiële en lichamelijke schade die u aan anderen toebrengt. Dat betekent dat u ook opdraait voor de kosten van die schade. Als u een familiale verzekering hebt, dan zal die alle schade vergoeden (min een franchise) die het gevolg is van een onopzettelijke fout van u. Ook uw aansprakelijkheid als fietser is gedekt. Schade als gevolg van een opzettelijke fout of nalatigheid is niet gedekt.

3. Een brandverzekering
Huurt u een woning? Dan bent u verplicht om daarvoor een brandverzekering af te sluiten die minstens uw aansprakelijkheid voor brand en waterschade dekt. U kunt uw polis uitbreiden met waarborgen om uw inboedel te verzekeren tegen schade en/of diefstal.

Koopt u een woning? Dan bent u wettelijk niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten, maar voor uw financiële gemoedsrust is het een absolute must. Bovendien zal een bank een brandverzekering als voorwaarde stellen om u een hypothecair krediet voor de aankoop van uw woning toe te kennen.

Andere nuttige polissen voor starters
Een hospitalisatieverzekering, een familiale verzekering en een brandverzekering zijn must-haves. Daarnaast is het ook goed om aan pensioensparen te doen, een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten en een aparte rechtsbijstandsverzekering te nemen. Zo geniet u later van een sappiger appeltje voor de dorst, en beschermt u zich tegen een financiële kater en hoge advocaatkosten als u juridische bijstand nodig hebt.

Op uw eigen benen gaan staan, is een belangrijke stap in uw leven. Praat erover met uw makelaar. Zo kunt u in alle gemoedsrust en goed verzekerd uw vleugels uitslaan.