Home - Contact

Een autoverzekering afsluiten? Wees eerlijk over uw schadeverleden!

Datum: 09-02-2018

Een autoverzekering kan best duur zijn. Zeker als u een onervaren bestuurder bent, of betrokken was bij een aantal ongevallen. De verleiding kan daardoor soms groot zijn  om aan uw verzekeraar uw schadeverleden rooskleuriger voor te stellen en zo minder voor uw autoverzekering te betalen. Dat levert u op korte termijn een financieel voordeel op. Maar krijgt u een ongeval en ontdekt uw verzekeraar dat u informatie over uw schadeverleden achtergehouden hebt? Dan moet u misschien zelf voor de kosten opdraaien. En die kunnen héél hoog oplopen …

In eer en geweten

Als u een autoverzekering wilt afsluiten, zal uw verzekeraar u vragen om een vragenlijst in eer en geweten in te vullen. Daarmee kan hij uw schadeverleden in kaart brengen en inschatten hoe groot zijn risico is als hij u verzekert. Dat risico bepaalt mee hoeveel premie u voor uw autoverzekering moet betalen. Liegt u op uw vragenlijst? Dan bestaat de kans dat de rechter uw contract nietig verklaart waardoor u niet verzekerd bent. Bovendien krijgt u dan ook de premie die u betaald hebt niet terug. Wees dus altijd eerlijk over uw schadeverleden.

Waargebeurd

Een automobilist sloot een omniumverzekering af bij een verzekeraar en verklaarde dat hij de jongste vijf jaar niet bij een ongeval betrokken was. Toen hij een ongeval kreeg, kwam zijn verzekeraar erachter dat hij niet één maar drie ongevallen had gehad de laatste vijf jaar. Daarop trok de verzekeraar naar de rechter. Hij argumenteerde dat hij misleid was en dat de automobilist essentiële informatie achtergehouden had, waardoor hij geen correcte inschatting van het risico had kunnen maken. Het hof van beroep in Gent gaf de verzekeraar gelijk en vernietigde het contract. De automobilist moest zelf voor alle schade opdraaien. En omdat hij het ongeval veroorzaakt had, moest hij ook de tegenpartij vergoeden.