Home - Contact

Gaat uw kind op kot? Bel met uw makelaar!

Datum: 13-03-2017

Het voorjaar is dé periode waarin jongeren op zoek gaan naar een tof kot. De kerstexamens zijn achter de rug, Chrysostomos is gevierd en de universiteit of hogeschool is gekozen. Kortom: uw kind geniet van een heerlijke, onbekommerde tijd en kan uitkijken naar wat komen gaat.

En u? U neemt beter eens contact op met uw verzekeringsmakelaar. Want als huurder van een kot bent u aansprakelijk voor de eventuele schade die uw kind aan het pand en aan derden toebrengt. En u bent verantwoordelijk voor de inboedel. U zorgt er dus het best voor dat uw kind goed verzekerd aan zijn studentenleven begint. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken wanneer uw zoon of dochter letterlijk het kot afbreekt.

Schade aan het pand? De huurder betaalt

Huurt u een kot? Dan draagt u de huurdersaansprakelijkheid. Dat betekent dat u verplicht bent om het kot – met uitzondering van de normale slijtage – in dezelfde staat terug te geven als waarin u het hebt ontvangen. Anders gezegd: u draait op voor alle andere schade die uw kind aan het pand – of de inboedel – toebrengt. Tenzij u overmacht kunt bewijzen of kunt aantonen dat iemand anders in fout was.

In vuur en vlam

Stel dat uw oogappel een pan met olie op het vuur zet en vervolgens aan het studeren slaat. De leerstof is zo interessant dat uw kind die pan helemaal vergeet. Het gevolg? De vlam slaat in de pan en het kot loopt brand- en blusschade op. Die moet u vergoeden. Een rekening die snel hoog kan oplopen. Het goede nieuws? De meeste brandpolissen voor een eigen woning dekken ook zonder meerprijs de huurdersaansprakelijk voor een kot. Belangrijke voorwaarde? Uw student moet bij u gedomicilieerd zijn. 

Schade aan derden? De huurder betaalt

Als huurder bent u niet alleen aansprakelijk voor schade aan het pand dat u huurt, maar ook voor schade aan derden. Heeft de pan die uw kind vergat ook schade aan het aanpalende gebouw veroorzaakt? Dan zult u ook die moeten betalen. Maar geen reden tot paniek. Uw familiale verzekering – uw aansprakelijkheidsverzekering – dekt meestal ook de schade die uw kind aan derden veroorzaakt.