Home - Contact

Geef voorrang aan de identificatieplicht bij verkeersboetes

Datum: 02-10-2023

Als werkgever met enkele bedrijfswagens vallen er weleens verkeerboetes in de bus. Overdreven snelheid, een telefoontje achter het stuur, … afhankelijk van het misdrijf betaalt uw werknemer de boete zelf. Maar wat als de boete netjes op tijd betaald wordt, maar u even later dezelfde boete in de bus krijgt mét een minnelijke schikking van 509 euro? Verslik u niet in uw koffie, u bent gewoon de identificatieplicht uit het oog verloren.

We nemen wat gas terug: de identificatieplicht. Als bedrijfswagens – die ingeschreven staan op de naam van een rechtspersoon – een overtreding begaan, weet de overheid niet precies wie achter het stuur zat. Wie dat wél weet? De werkgever. Hij of zij heeft dus de plicht om aan te geven wie de overtreding beging. Dat lijkt een beetje op de schuldige aanwijzen, maar is niet zo ernstig als het klinkt. Wat ernstiger is, is de geldboete die u krijgt wanneer u die identificatie vergeet. Zonder omwegen krijgt u 500 euro minnelijke schikking op uw bord met een administratieve toeslag van 9,06 euro. En u weet: boetes die u niet betaalt, lopen gewoon op.

Wettelijk kader

De identificatieplicht kadert binnen artikel 67ter van de Wegverkeerswet. Als de wagen ingeschreven is op naam van de leasemaatschappij, is de leasemaatschappij verantwoordelijk voor het identificeren van de overtreder. Veel maatschappijen voorkomen de minnelijke schikking door op voorhand de naam van de bestuurder aan te melden in de Kruispuntbank Voertuigen. Zo ontstaat er nooit verwarring en voldoen ze automatisch aan de wet. De wet rond de identificatieplicht is vooral in het leven geroepen om veelplegers op te sporen, niet om werkgevers met extra administratieve rompslomp op te zadelen. Ook al voelt dat voor veel bedrijven wel zo aan.

Door de mazen van het net?

Kan u de wet omzeilen? Het korte antwoord: neen. In sommige gevallen proberen advocaten nog aan te geven dat het parket geen aangetekende zending heeft gestuurd met de vraag tot identificatie. Op die manier kan u proberen om uw handen van de zaak af te trekken en te doen alsof uw neus bloedt. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat zo’n argument een juridische poot heeft om te staan. Zo versturen de meeste parketten herinneringsbrieven. En geef toe: twee brieven die de geadresseerde niet bereiken, maakt uw zaak alleen maar verdacht.

Extra focus van FOD Justitie

Als werkgever houdt u de ogen dus best open bij het ontvangen van een verkeersboete. FOD Justitie legt er sinds dit jaar – flitsmarathongewijs – zelfs de klemtoon op. Waarom? Het rijbewijs met punten is in aantocht. Door een flinke stijging in het aantal verkeersdoden, ziet de regering zich genoodzaakt om strenger op te treden in verkeersovertredingen. Deel van die strategie is de identificatie van de man of vrouw achter het stuur.

Onze tip? Volg alle communicatie rond een overtreding goed op. Als de werkgever zelf weinig tijd heeft, maakt u er best iemand anders voltijds verantwoordelijk voor. Identificatie is een kleine handeling, maar kan grote gevolgen hebben als u het niet doet. Het zou toch jammer zijn dat een flitsboete van 55 euro opeens een monsterbedrag van 509,06 euro wordt?