Home - Contact

Help! Mijn verzekeringsmaatschappij is failliet

Datum: 02-01-2018

Om uw financiële appeltje voor de dorst veilig te stellen, investeert u in een levensverzekering, pensioenspaarverzekering, groepsverzekering of beleggingsproduct. U sluit een contract af met uw verzekeringsmaatschappij en zolang u aan uw verplichten voldoet, is uw financiële toekomst gegarandeerd. Maar wat gebeurt er als uw verzekeringsmaatschappij voor de einddatum van uw contract failliet gaat? Hebt u dan recht op uw geld? Het korte antwoord? Ja. Tenminste … voor alle contracten die door het depositogarantiestelsel gedekt worden.

Tot 100.000 euro

Het depositogarantiestelsel is een waarborg tot 100.000 euro per persoon en per verzekeringsmaatschappij die geldt op alle levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement. Concreet gaat het over de klassieke Tak 21-producten, spaarverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen en levensverzekeringen.

Ook de dynamische spaarverzekeringen vallen onder het depositogarantiestelsel. Gaat uw verzekeringsmaatschappij failliet en hebt u zo’n verzekering? Dan krijgt u de afkoopwaarde van uw contract uitbetaald (maximaal 100.000 euro).

Geen dekking

Uw groepsverzekering, VAPZ of uw Tak 32-producten vallen buiten de bescherming van het depositogarantiestelsel. Legt uw verzekeraar de boeken neer? Dan bent u het geld dat u hebt geïnvesteerd helaas kwijt.

Failliet. Wat nu? 

Als uw verzekeraar failliet gaat, hebt u twee opties als uw contract door het depositogarantiestelsel gedekt wordt. U kunt vragen om de afkoopwaarde uitbetaald te krijgen of om uw contract over te dragen op een andere verzekeraar. U vindt het aanvraagformulier hiervoor op de website van het Garantiefonds.