Home - Contact

Uw gezinspolis: uw garantie op gemoedsrust

Datum: 07-08-2018

Was u iets te enthousiast tijdens uw inkopen en hebt u een winkelrek met dure flessen champagne omvergereden? Heeft uw zoontje met een welgemikte trap het raam van zijn klaslokaal aan diggelen getrapt? Of is uw dochtertje tijdens haar fietsles met haar stalen ros tegen een geparkeerde auto geknald? Dan zult u de schade moeten vergoeden. En omdat een ongeval snel gebeurd is en de kosten hoog kunnen oplopen, speelt u het best op veilig. Hoe? Met een gezinspolis.

Schade aan derden

De wet zegt dat u de schade moet vergoeden die tijdens privéactiviteiten toegebracht wordt aan derden door uzelf, de leden van uw gezin, uw huispersoneel, uw gasten, uw babysitter, uw huisdieren, uw rijpaarden en kinderen die tijdelijk onder uw toezicht staan. Daarvoor kan uw hele vermogen (roerend en onroerend) aangesproken worden. Is de schade onopzettelijk veroorzaakt? Dan zijn in de meeste gevallen uw kosten door uw gezinspolis gedekt, en zult u alleen de franchise moeten betalen. Bovendien dekken de meeste polissen ook de schade die kinderen tot zestien jaar opzettelijk veroorzaken.

Geen verplichting, wel gemoedsrust

Een gezinspolis is niet verplicht, maar zeker aan te raden. Want de kans dat er een ongeval gebeurt waarvoor u aansprakelijk bent, is reëel. Met een gezinspolis geniet u een uitgebreide dekking. Die dekt bijvoorbeeld ook de schade die u aan derden toebrengt tijdens een activiteit van een vereniging waar u lid van bent. Bovendien kunt u ook de optie rechtsbijstand erbij nemen of kiezen voor een onafhankelijke verzekeraar voor de volledige gezinsrechtsbijstand. Zo verzekert u zich van juridische bijstand als u de schade die u geleden hebt wilt verhalen op de aansprakelijke. Kortom, met uw gezinspolis schenkt u uzelf gemoedsrust.