Home - Contact

Uw onlineaankoop: return to sender?

Datum: 26-10-2020

Het aantal bedrijven met een webshop neemt versneld toe. Ondernemingen die voorheen nog twijfelden, kregen van COVID-19 het zetje dat ze nodig hadden om hun onlinewinkel te lanceren. En dat is goed nieuws voor u natuurlijk. Want het is heel handig om vanuit uw luie zetel aankopen te doen en die enkele dagen later aan huis geleverd te krijgen.

Maar wat als uw aankoop niet is wat u ervan verwacht? Of een gebrek vertoont? Is de verkoper dan verplicht om uw aankoop terug te nemen? Kunt u dan – om het met de woorden van The King te zeggen – gewoon kiezen voor een return to sender?

Veertien dagen herroepingsrecht

Het korte antwoord? Ja. Als u online een aankoop doet en na levering blijkt dat de kleur toch niet is wat u ervan verwacht had of u zichzelf iets slanker ingeschat had, dan hebt u vanaf het moment dat u uw aankoop ontvangt, veertien kalenderdagen tijd om uw aankoop terug te zenden. Want voor onlineaankopen geldt het herroepingsrecht. Ook op aankopen die u met korting kocht.

Uitzonderingen op de regel

Een belangrijke nuance. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen die op maat gemaakt zijn
  • goederen die gepersonaliseerd zijn
  • goederen die bederfelijk zijn
  • hygiënische producten met een verbroken zegel
  • digitale contentproducten met een verbroken zegel
  • abonnementen en tijdschriften
  • kansspelen, aandelen en obligaties
  • openbaar geveilde goederen
  • tickets zonder vaste reis- of verblijfdatum

Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op aankopen die u fysiek in een winkel gedaan hebt, omdat u dan goed kon inschatten of een kleur u aanstaat en/of de maat past. Een winkelier is in dat geval dus niet verplicht om uw aankoop te ruilen.

Twee jaar garantie

De garantiewet is een andere wet die van toepassing is bij de online- en offlineaankoop van consumptiegoederen. Dat betekent dat u vanaf het moment dat u het nieuw aangekochte goed in handen krijgt, twee jaar garantie geniet. Voor uw onlineaankopen betekent dat dus vanaf het moment van de levering. De garantiewet geeft u de keuze om het goed onder garantie kosteloos te laten herstellen of om het te vervangen.

Een gebrek binnen zes maanden

Vertoont uw onlineaankoop binnen zes maanden een gebrek? Dan gaat de wetgever ervan uit dat dit gebrek er al was op het moment van de levering. In dat geval kunt u zich beroepen op de garantiewet. Gaat de verkoper daarmee niet akkoord? Dan is het aan hem om te bewijzen dat het gebrek na de levering ontstaan is.

Een gebrek na zes maanden

Wilt u in de periode van zes tot vierentwintig maanden na uw onlineaankoop een gebrek aan het goed in het kader van de garantiewet kosteloos laten herstellen of vervangen? Dan ligt de bewijslast bij u. U moet dan aantonen dat het gebrek al aanwezig was op het moment dat u het ontving.

Niet door de douane

Hou er ook rekening mee dat goederen die u online bestelt en die van buiten de Europese Unie komen, langs de douane moeten passeren.

Blijkt een product namaak te zijn? Dan zal de douane u daarvan op de hoogte stellen en het product vernietigen. U krijgt eerst de kans om aan te tonen dat het om een authentiek product gaat en protest aan te tekenen. Kan de douane aantonen dat u wist dat het om namaak ging? Dan kunt u een boete krijgen van 500 tot 500.000 euro én een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar. Bovendien is de douane in dat geval verplicht om de merkhouder op de hoogte te stellen, die vervolgens een vordering kan instellen om zijn geleden schade op u te verhalen.