Home - Contact

(Ver)huren en aansprakelijkheid 2.0(19)

Datum: 05-03-2019

Verandering van spijs doet eten en … brengt verplichtingen met zich mee. Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe Vlaamse huurwet van kracht voor huurovereenkomsten die na die datum afgesloten worden. En hoewel de spijs dezelfde gebleven is – het is nog altijd een huurwet – is de samenstelling sterk veranderd. Het nieuwe verzekeringstechnische ingrediënt? De verzekeringsplicht voor huurder en verhuurder. Wegwijs brengt u graag het verhaal van (ver)huren en aansprakelijkheid 2.0(19). Zo hoeft u niet op uw honger te blijven zitten.

Brand- en waterschade

Concreet? De nieuwe Vlaamse huurwet verplicht huurders en verhuurders om zich minimaal te verzekeren tegen brand- en waterschade. Bent u een huurder? Dan kunt u dat op twee manieren doen. U kunt zelf een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten of u kunt uw verhuurder vragen om in zijn brandverzekering – en de huurovereenkomst – een clausule ‘afstand van verhaal’ op te nemen. Als dat gebeurt, bent u als huurder vrijgesteld van uw verzekeringsplicht voor brand- en waterschade. U zult dan wel de meerprijs van de brandpolis van uw verhuurder moeten betalen.

En de verhuurder?

Verhuurt u een huis of appartement? Dan moet u daar een verzekering tegen brand- en waterschade voor hebben. Want ook u kunt aansprakelijk zijn voor een brand of voor waterschade. Denk maar aan een falende elektriciteitsinstallatie of aan waterlekken door slijtage.

Wilt u zeker zijn dat u goed en correct verzekerd bent? Vraag dan uw makelaar om advies. Zo kunt u op beide oren slapen.