Home - Contact

Wees open en transparant bij uw makelaar

Datum: 27-12-2021

Vooraleer u een polis afsluit, vuurt uw makelaar heel wat vragen op u af. Logisch. Hij of zij moet een objectieve schets maken van uw huidige situatie. Zo kan hij of zij het risico juist inschatten en een marktconforme offerte voorstellen. Ons advies? Neem tijd om die vragenlijsten secuur in te vullen. Onjuiste of onvolledige informatie kan namelijk tot penibele situaties leiden.

Correcte informatie

U maakte het ongetwijfeld al mee: om een verzekering af te sluiten, kreeg u een uitgebreide vragenlijst voorgeschoteld. Dat is niet zomaar een formaliteit! Het is ontzettend belangrijk dat u de vragen goed leest en er vervolgens eerlijk en correct op antwoordt. Er zijn namelijk sancties als u bewust foutieve info meedeelt of bepaalde zaken achterhoudt. Sommige makelaars overlopen de lijst samen met u, anderen laten u alles zelfstandig invullen.

Mededelingsplicht

Als verzekeringsnemer bent u verplicht om álle omstandigheden mee te delen die belangrijk zijn om een risico in te schatten. Sterker nog, zelfs als u geen vragenlijst ontvangt of uw makelaar niet expliciet doorvraagt, moet u alle informatie spontaan meedelen. Ook wanneer er belangrijke nieuwe informatie opduikt, is het zaak om uw makelaar hiervan op de hoogte te brengen.

Wat als …

Ontdekt uw maatschappij onjuistheden vóór er zich een schadegeval voordoet, dan stelt zij binnen de maand een aanpassing aan uw contract voor. U beslist zelf of u op het voorstel ingaat.

Komt een maatschappij er bij een schadegeval achter dat u bepaalde informatie bewust verzwegen heeft? Dan riskeert u dat uw verzekeringsovereenkomst nietig verklaard wordt. Concreet: u bent niet meer gedekt en zal ook geen schadevergoeding ontvangen. Meer nog, de premies die u tot dan toe betaalde, komen blijvend aan uw verzekeringsmaatschappij toe en worden dus niet terugbetaald.

Gebeurde het onjuist meedelen van info onopzettelijk? Dan zal de verzekeraar voorstellen om de premie aan te passen of de overeenkomst op te zeggen (wanneer hij kan bewijzen dat hij het risico nooit verzekerd heeft).

Concreet voorbeeld

Stel dat uw zicht door de jaren heen verslechtert. Dat kan een effect hebben op uw reactiesnelheid. Het risico op een verkeersongeval vergroot dus. Omdat er een oorzakelijk verband is, bent u verplicht dit te melden aan uw verzekeringsmakelaar. Hij of zij kan dan op tijd ingrijpen en een eventuele aanpassing aan uw contract voorstellen. Nog een voorbeeld? Uw zoon of dochter heeft eindelijk een rijbewijs op zak en wordt de meeste gebruikelijke bestuurder van uw wagen. Ook dan bent u verplicht om uw makelaar even te contacteren.

Uitzonderingen

Goed om te weten: bij bepaalde verzekeringen – zoals een levensverzekering, kredietverzekering, ziekteverzekering of gewaarborgd inkomen – is het niet noodzakelijk om nieuwe omstandigheden mee te delen.