Home - Contact

Bijna op pensioen? Hoe zit het financieel?

Datum: 02-01-2023

Hoewel u de pensioenleeftijd nog niet hebt bereikt, rekent u vast wel eens uit hoelang u nog moet werken. En dan volgt automatisch de vraag: “Kom ik dan met mijn pensioen nog wel rond?” Wees gerust: u bent niet alleen. Heel wat mensen maken zich zorgen over hun toekomstige financiële situatie. 22% van alle Belgen zelfs, zo blijkt uit een studie van een Belgische verzekeringsmaatschappij.

Financiële gemoedsrust neemt af

De cijfers dateren van de herfst van 2021, vóór de aanzienlijke stijging van de energieprijzen en de inflatie dus. We mogen er dan ook van uitgaan dat de financiële gemoedsrust sindsdien enkel afgenomen is.

Vrouwen maken zich trouwens meer zorgen dan mannen. Zij doen minder vaak aan pensioensparen, genieten meestal niet van een aanvullend pensioen via de werkgever en beschikken minder vaak over aandelen, fondsen, obligaties, e.d.

Waarom maken we ons zoveel zorgen?

Wat zijn nu de oorzaken van die vermindering van onze financiële gemoedsrust voor het pensioen? Een feit is dat heel wat gepensioneerden in België – meer dan een vierde – aangeven dat hun pensioen de basisuitgaven niet dekt en dat ze de levensstandaard van tijdens hun carrière niet kunnen aanhouden.

Bovendien toont de laatste meting in diezelfde enquête aan dat bijna 40% van de 65-plussers vreest dat de overheid de pensioenen in de toekomst niet kan blijven uitbetalen. En ook jongeren houden er een pessimistische kijk op na. De meesten geloven dat ze minstens tot 70 jaar moeten werken om daarna geen of amper pensioen te ontvangen.

Uw pensioen zelf aanvullen dan maar?

Er zijn diverse manieren om uw pensioen wat aan te dikken: pensioensparen, VAPW, VAPZ of POZ voor zelfstandigen, enz. Maar net omdat alles duurder wordt, is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook blijven werken na 65 of wat bijklussen tijdens uw pensioen (bv. als flexi-jobber) zijn opties.

Vast staat dat de kans groot is dat uw wettelijk pensioen ontoereikend is. Daarom overweegt u best verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen:

  • Blijven werken

Mits akkoord van uw werkgever, kunt u doorwerken na uw wettelijk pensioen. Ook als zelfstandige bent u vrij om na uw wettelijk pensioen uw beroepsactiviteiten verder te zetten.

  • Onbeperkt bijverdienen

Als u minstens uw wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt en dus een rustpensioen ontvangt óf nog geen wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt maar wel minstens 45 jaar gewerkt hebt, mag u onbeperkt bijverdienen. U bouwt hiermee wel geen extra pensioen op.

  • Beperkt bijverdienen

Voldoet u niet aan de voorwaarden van onbeperkt bijverdienen en houdt u er bovenop uw pensioen toch een bijverdienste op na? Dan zijn uw inkomsten daarvan gelimiteerd tot een bruto grensbedrag. Houdt u zich daar niet aan, dan heeft dat impact op uw wettelijk pensioen en kan dit zelfs geschorst worden.

 

Uw financiële gemoedsrust aanpakken? Maak een afspraak met uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar en bekijk de mogelijkheden.