Home - Contact

Bovenmatige burenhinder: van frustratie tot oplossing

Datum: 02-10-2023

Burenhinder: het is niet wat het lijkt. Het gaat niet per se over de feestjes van uw gezellige buurman of de geurhinder van familie Flodder aan de overkant van de straat. Het gaat over nabuurschap. Vliegtuigen die overvliegen, hinder van wegenwerken voor uw deur, het luide openbaar vervoer of vervelende GSM-masten. Wie is daarvoor aansprakelijk? En nog belangrijker: wie moet u vergoeden voor geleden schade bij bovenmatige burenhinder? We grasduinen door de wetboeken.

Met het aantal wegenwerken in Vlaanderen, kan u het zich makkelijk voorstellen. Stel, u woont op een drukke rijweg en de gemeente beslist om een nieuw fietspad en een bomenrij voor uw deur te voorzien. Allemaal goed voor het klimaat en onze zwakke weggebruikers, maar minder voor u wanneer u merkt dat er opeens water in uw kelder staat na de werken. Vastgesteld: bovenmatige burenhinder met een geurtje aan. De letter van de wet zal u moeten helpen om geleden schaden te vergoeden.

Oude Burgerlijk Wetboek

De schuldige? De aannemer van de werken natuurlijk. Tijd om die bij zijn kraag te vatten. Om een volledige schadevergoeding te eisen, zal u een vordering op basis van artikel 1384 van het oude Burgerlijk Wetboek moeten doen. “Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan.” Vooraleer u een beroep kan doen op dit artikel, moet u wel de fout, de schade én het oorzakelijke verband bewijzen. Met hulp van uw rechtsbijstandsverzekeraar lukt het zeker. U kan bijvoorbeeld vragen of ze de stoep openbreken en uw muur waterdicht maken als u de fout van de aannemer kan bewijzen. Op kosten van de bouwfirma natuurlijk. Zo staat u terug met uw voeten op het droge.

Artikel 3.101

Kan het niet wat sneller, horen we u denken. En ja, dat kan. Een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek, 3.101, brengt soelaas. In een vordering op basis van dit artikel hoeft u geen fout te bewijzen. De hinder moet enkel te wijten zijn aan de handelingen van de aannemer. Het geeft helaas geen recht op een volledige schadevergoeding, maar wel een geldelijke compensatie. Wat u nog kan eisen?

  • Een onmiddellijke actie van de dader van de hinder. Zeker wanneer het over geurhinder gaat, is een snelle reactie vereist. Geen stank voor dank.
  • Preventie vragen om mogelijke hinder te voorkomen. Dendert de plaatselijke bus opeens langs uw huis door een omleiding? Vraag maatregelen. Dit preventieve luik is nieuw in deze wetgeving onder het nieuwe artikel.

Beschuldigende vinger

Door de nieuwe wet zit aansprakelijkheid opeens in een heel ander jasje. Waar voorheen de hinder altijd diende voor te komen uit het eigenaarschap van een goed, kan bijvoorbeeld ook een huurder nu bij u aankloppen bij schade. U bent gewaarschuwd!

Een goede polis rechtsbijstand vormt een geschikte verzekering in dit soort situaties. Extra tip: laat uw makelaar nakijken of het hele burenverhaal een juridisch tintje krijgt onder artikel 3.101 in de waarborg van uw brand- en familiale verzekering.