Home - Contact

Dakisolatie verplicht in 2020

Datum: 03-09-2019

Ook nu de zomer op zijn laatste benen loopt, blijft het klimaat een hot item. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om inspanningen te leveren om onze impact op het milieu en onze energieconsumptie te verminderen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken? Tegen 2020 moeten alle daken van woningen in Vlaanderen die vóór 1 januari 2006 aangesloten waren op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Is dat voor uw woning nog niet het geval? Dan is het nu het ideale moment om dat te doen.

Goed voor het milieu én uw portefeuille

De wettelijke verplichting is niet alleen goed voor het milieu, ze levert u ook geld op. Want als u investeert in dakisolatie, zal uw energiefactuur dalen. Investeren in dakisolatie betekent dus genieten van meer warmte én een lagere energiefactuur. Bovendien is het moment ideaal. De prijs van isolatiemateriaal is de jongste jaren gedaald. En dat terwijl de kwaliteit verbeterd is.

Norm bepaald

Laat u dakisolatie plaatsen? Dan moet u erover waken dat u de minimumnorm haalt. Die is vastgelegd op een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). U loopt geen risico op een sanctie als uw eigen woning niet die norm haalt. Gaat het echter om een woning die u verhuurt? Dan kan de wooninspecteur u zo veel strafpunten toekennen dat de burgemeester de woning ongeschikt voor bewoning kan verklaren tot uw dakisolatie aan de minimumnorm voldoet.

Let op!
Als u dakisolatie plaatst, verhoogt u de waarde van uw woning. Daarom doet u er goed aan om dat te melden aan uw makelaar. Zo kan die indien nodig uw brandpolis aanpassen zodat die de waarde van uw woning dekt.