Home - Contact

VAPZ: 10 vragen, 10 antwoorden

Datum: 01-10-2022

Zoals u wellicht weet is het wettelijke pensioen voor zelfstandigen ondanks de recente aanpassing nog altijd pover. Om uw levensstandaard te behouden spaart u tijdens uw carrière dus maar beter mee voor uw pensioen. Dankzij het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan dat op een fiscaal interessante manier. Wekt dit vragen op? Hieronder vindt u tien vragen én tien antwoorden.

Ben ik als zelfstandige of vrije beroeper verplicht om een VAPZ af te sluiten?

Nee, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is geen verplichting. Al zal uw gezond verstand wel spreken en weet u dat u best uw pensioen reeds zo vroeg mogelijk opbouwt.

Heb ik een vennootschap nodig om een VAPZ af te sluiten?

Nee, zowel met een eenmanszaak als een vennootschap kunt u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afsluiten.

Wat houdt het VAPZ in?

Het VAPZ is de ideale aanvulling op uw wettelijk pensioen. Het laat toe om jaarlijks 8,17% van uw beroepsinkomen te sparen met een maximum van 3447,62 euro. Voor een Sociaal VAPZ bedraagt de premie maximaal 9,40% van het beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 3.966,67 euro. Deze cijfers gelden voor het inkomstenjaar 2022.

Wat zijn de voordelen van een VAPZ?

Het grootste voordeel: het gestorte bedrag is privé aftrekbaar. Ook handig: u kunt (een deel van) uw opgebouwde reserves gebruiken als vastgoedfinanciering voor een tweede verblijf of grondige verbouwing.

Wat betaal ik op de vervaldatum?

Er zijn sowieso geen taksen op de premies die u jaarlijks betaalt. En op de vervaldatum bent u enkel verplicht om een RIVIZ-bijdrage van 3,55% te storten én een belasting op een fictieve rente gedurende een aantal jaren.

Wat als ik eens een jaar minder verdien?

U bent niet verplicht om jaarlijks een bijdrage te storten. Uiteraard kan u kiezen om een lagere bijdrage te storten dan wat voor u fiscaal maximaal toegelaten is.

Welke voorwaarden gelden er om een VAPZ af te sluiten?

U moet een zelfstandige activiteit uitoefenen én minstens de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen. Er geldt enkel een uitzondering voor meewerkende echtgenoten.

Wat als ik na x jaar stop met mijn zelfstandige activiteit?

U kunt de looptijd van het contract niet verkorten. Zodra u stopt met uw activiteit (of niet meer de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt), moet u geen stortingen meer doen. Uw opgebouwde kapitaal blijft intussen wel rente opbouwen tot aan de vervaldatum.

Wanneer moet ik de premie betalen?

Jaarlijks, elk kwartaal of maandelijks. Sowieso telkens voor 31 december.

Bestaan er nog andere pensioenopbouwende mogelijkheden voor zelfstandigen?

Uiteraard. Heel interessant voor zelfstandigen zonder vennootschap is de POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandige. Heeft u wel een vennootschap? Uw onafhankelijke makelaar legt u graag de voor- en nadelen van een IPT of Individuele Pensioen Toezegging uit.

 

Nog meer vragen? Uw onafhankelijke makelaar beantwoordt ze met plezier!