Home - Contact

Een gewaarborgd inkomen, ook voor particulieren

Datum: 05-09-2017

U hebt het goed voor elkaar. U hebt een eigen woning, een wagen en gaat regelmatig met uw gezin op vakantie. Samen met uw partner verdient u voldoende geld om in uw huidige levensstandaard te voorzien. Maar wat gebeurt er wanneer uw gezinsinkomen door een langdurige ziekte of een ongeval sterk vermindert? Beschikt u dan maandelijks nog over voldoende middelen om uw facturen te betalen en uw welvaartsstatus aan te houden? Het antwoord? Ja! Tenminste, als u kiest voor een gewaarborgd inkomen voor particulieren.

40 procent minder loon

Een gewaarborgd inkomen schenkt u financiële zekerheid en gemoedsrust. Wordt u als werknemer ernstig ziek of kunt u door een ongeval lange tijd niet werken? Dan betaalt uw werkgever u de eerste maand uw volledige maandwedde uit. Dat is uw recht op gewaarborgd loon. Als u na die eerste maand het werk niet kunt hervatten, dan krijgt u een uitkering van het ziekenfonds. Die bedraagt 60 procent van uw brutomaandloon. Een percentage dat na een jaar verder afgebouwd wordt. En dat terwijl uw vaste kosten niet dalen, integendeel. Het gevolg? U kunt uw huidige levensstandaard onmogelijk aanhouden.

Een praktijkvoorbeeld

Tom en Sofie zijn gelukkig getrouwd en werken allebei als bedienden in een kmo. Ze hebben een dochtertje van vier, Fien, en een zoontje van twee, Victor. Ze genieten volop van het leven en van elkaar. Op een dag krijgt Sofie een ongeval. Ze ligt tien dagen in het ziekenhuis en kan zes maanden niet gaan werken. De eerste maand krijgt Sofie haar nettoloon van 1965 euro. Na haar tweede maand ziekteverlof keldert haar inkomen en ontvangt ze 1180 euro. Met een hypothecair woonkrediet, een autolening en stevige energiekosten, kent het gezin van Tom en Sofie opeens moeilijkheden om zijn facturen te betalen en moeten ze het spaargeld aanspreken dat ze voor hun verbouwplannen aan de kant gezet hadden. Met heel wat stress, kopzorgen en slapeloze nachten als gevolg.

Zeker van uw inkomen

Met een gewaarborgd inkomen vermijdt u een situatie zoals die van Tom en Sofie. Kunt u door een ziekte of ongeval langere tijd niet werken? Dan krijgt u dankzij uw verzekering gewaarborgd inkomen elke maand een overeengekomen bedrag op uw rekening gestort, tot u het werk weer volledig kunt hervatten. Als u weer deeltijds aan de slag gaat, krijgt u een uitkering die pro rata berekend wordt. Bent u als gevolg van een ongeval meer dan 25 procent invalide? Dan hebt u ook tot het einde van het contract – wat meestal de pensioenleeftijd is – recht op een uitkering pro rata. Kortom: met een gewaarborgd inkomen stelt u uw inkomen veilig.