Home - Contact

POZ: de oplossing voor zelfstandigen zonder vennootschap

Datum: 31-08-2021

Als zelfstandige werkt u ongetwijfeld ontzettend hard. Om ook voor later een appeltje voor de dorst te bewaren, is het goed om vandaag al aan pensioenopbouw te denken. Hebt u geen vennootschap? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor u niet mogelijk. Sinds enkele jaren is er wel de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of kortweg POZ. Daarmee kunt u uw aanvullend pensioen op het niveau van een werknemer brengen.

Mogelijke pensioenvormen

Als we het over pensioenen hebben zijn er vier pijlers. Die geven we graag even weer in onderstaand overzicht:

1ste pijler: uw wettelijk pensioen
2de pijler: VAPZ voor zelfstandigen (met of zonder vennootschap)
RIZIV voor medici
IPT voor zelfstandige bedrijfsleiders met een vennootschap
POZ (sinds 2018) voor zelfstandigen zonder vennootschap
3de pijler: pensioensparen en langetermijnsparen
4de pijler: vrij sparen

 

Als zelfstandige krijgt u sowieso een wettelijk pensioen. Dat werd onlangs zelfs verhoogd. Het wettelijk pensioen kunt u aanvullen. Bijvoorbeeld met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), al dan niet gekoppeld aan een gewaarborgd inkomen. De premie hiervoor is wel geplafonneerd tot ongeveer 3700 euro per jaar. De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen is een mooie aanvulling voor eenmanszaken, vrije beroepers, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers in hoofd- en bijberoep.

 

Voordelen van de POZ

  • U bouwt kapitaal op in functie van uw inkomen (80 %-regel).
  • U recupereert 30 % van de premies in de vorm van belastingvermindering.
  • U krijgt een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeling.
  • U kunt aanvullende waarborgen afsluiten op het vlak van arbeidsongeschiktheid.
  • U kunt een voorschot opvragen om vastgoed te financieren.

 

Meer info nodig? Neem contact op met uw makelaar!