Home - Contact

Wegwijs in het pensioenlandschap

Datum: 06-08-2019

Het ene pensioen is het andere niet. In België hangen de hoogte van uw pensioen en de mogelijkheden die u hebt om uw pensioen op te bouwen samen met uw statuut. Een werknemer, een ambtenaar, een zelfstandige met een vennootschap en een zelfstandige zonder vennootschap hebben binnen het pensioenlandschap andere werktuigen om hun pensioenakker te bewerken. Wegwijs geeft u graag een overzicht.

Werknemers

Als werknemer geniet u van een wettelijk pensioen dat berekend wordt volgens een formule waarin uw loon de belangrijkste parameter is. Hoe hoger uw loon, hoe meer pensioen u ontvangt. Uw werkgever kan voor u een groepsverzekering afsluiten. U kunt als werknemer ook intekenen op een VAPW (vrij aanvullend pensioen voor werknemers). Privé kunt u dan weer aan pensioen- en/of langetermijnsparen doen en vrij sparen om uw pensioenkas te spekken.

 

Ambtenaren

Uw wettelijke pensioen als ambtenaar wordt berekend volgens een andere formule dan die van werknemers. Het loon is daarbij ook de belangrijkste parameter. Het gemiddelde pensioen van een ambtenaar is hoger dan dat van een werknemer omdat u als ambtenaar minder mogelijkheden hebt om aan pensioensopbouw te doen. U kunt een VAPW afsluiten, maar zult niet kunnen genieten van een groepsverzekering. Privé kunt u net zoals werknemers aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen en natuurlijk ook vrij sparen.

 

Zelfstandigen zonder een vennootschap

Het wettelijke pensioen dat u als zelfstandige met of zonder vennootschap ontvangt, hangt af van het aantal jaren dat u als zelfstandige gewerkt hebt, uw beroepsinkomen én uw gezinssituatie. Hebt u geen vennootschap? Dan kunt u uw pensioen opbouwen via een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), een POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen), pensioensparen en/of langetermijnsparen en door vrij te sparen.

 

Zelfstandigen met een vennootschap

Uw wettelijke pensioen als zelfstandige met een vennootschap wordt op dezelfde manier berekend als dat van een zelfstandige zonder een vennootschap. Daarnaast kunt u een VAPZ en een IPT (individuele pensioentoezegging) afsluiten. Bovendien kunt u aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen en vrij sparen voor uw pensioen.

  Wettelijk pensioen VAPW VAPZ IPT POZ Langetermijnsparen Pensioensparen Vrij sparen
Werknemer x x x x x
Ambtenaar x x x x x
Zelfstandige zonder vennootschap x x x x x x
Zelfstandige met vennootschap x x x x x x