Home - Contact

Haal meer uit uw pensioen, doe aan langetermijnsparen!

Datum: 06-03-2018

Starten met langetermijnsparen is op elk moment in uw leven een slimme beslissing. Het is een goede manier om kapitaal op te bouwen waarvan u kunt genieten als u met pensioen gaat. Maar langetermijnsparen is vooral interessant als u uw hypothecaire lening afbetaald hebt, of de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Want dan kunt u uw belastingaangifte optimaliseren!

Gekoppeld aan uw inkomen

Doet u aan langetermijnsparen? Dan krijgt u jaarlijks een belastingvoordeel van 30 procent op het kapitaal dat u in een jaar gespaard hebt. In tegenstelling tot pensioensparen, waarbij het gespaarde kapitaal – en dus ook het fiscale voordeel – geplafonneerd is, is bij langetermijnsparen de kapitaalsopbouw gekoppeld aan uw inkomen.

Hoeveel u mag sparen wordt berekend met de formule 169,2 + 6 % van het netto-inkomen, met een maximum van 2260 euro. Uw fiscale voordeel kan dus aardig oplopen. Het enige probleem? Langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale pot als uw hypothecaire krediet. En meestal is die pot door dat krediet helemaal gevuld, waardoor u geen fiscaal voordeel krijgt voor langetermijnsparen.

Dubbele winst

Is uw lening afbetaald? Dan hebt u niet meer het voordeel van de fiscale woonbonus en komt er ruimte vrij in uw fiscale pot. Die ruimte kunt u opvullen met langetermijnsparen. De meeste hypothecaire leningen lopen af als de lener ongeveer 50 jaar is. En dat maakt langetermijnsparen dubbel zo interessant.

Wel voordeel, geen belasting

Volgens de wet mag uw maatschappij het kapitaal dat u via langetermijnsparen opbouwt, ten vroegste op uw 65ste uitbetalen. Omdat u een fiscaal voordeel geniet, heft de overheid op uw 60ste een belasting van 10 procent op het kapitaal dat op dat moment in uw spaarpot zit. Het goede nieuws? Alle stortingen die u vanaf dan doet, zijn vrijgesteld van belasting. U krijgt dus het belastingvoordeel van 30 procent én hoeft geen belasting meer te betalen op de stortingen die u doet. Tel uw winst maar uit!

Voor uw 55ste

De enige voorwaarde om twee keer de kassa te passeren als uw fiscale woonbonus wegvalt, is dat u uw contract voor langetermijnsparen afsluit voor u 55 jaar wordt. Als u later met langetermijnsparen start, zal de overheid na tien jaar een belasting van 10 procent heffen.

Wat na uw 65ste?

De meeste contracten voor langetermijnsparen lopen tot het moment dat de verzekeringsnemer 65 jaar wordt. Maar niets houdt u tegen om ook daarna verder aan langetermijnsparen te doen. U moet uw contract weliswaar voor uw 65ste afsluiten, maar de looptijd bepaalt u zelf (minstens tien jaar). En dat maakt het interessant, want ook na uw 65ste blijven uw stortingen fiscaal aftrekbaar.