Home - Contact

Uw wagen is total loss, wat nu?

Datum: 26-01-2021

Uw garagist kan de materiële schade aan uw wagen na een ongeval meestal herstellen, zodat u weer veilig en comfortabel de weg op kunt. Maar soms is de schade zo groot dat uw wagen total loss verklaard wordt. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat gebeurt er dan met uw wagen?

Perte totale gedefinieerd

In de meeste gevallen is uw wagen total loss – of perte totale zoals dat in de volksmond heet – wanneer de herstelkosten hoger uitvallen dan de waarde van uw auto vóór uw ongeval min de wrakwaarde. We spreken dan over een economisch totaal verlies. Daarnaast kan uw wagen als total loss beschouwd worden als de schade zo ernstig is dat het technisch niet verantwoord is om hem te laten herstellen. In dat geval is uw wagen een technisch totaal verlies.

Expert in actie

Een expert bepaalt of uw wagen al dan niet total loss is. Verklaart hij uw auto perte totale? Dan zal hij dat aan u, uw makelaar én zijn opdrachtgever laten weten. Besluit hij dat het verschil van de waarde van uw voertuig vóór het ongeval min de wrakwaarde hoger is dan 8500 euro (excl. btw), dan zal hij de BA-verzekeraar op de hoogte brengen, zodat die kan beslissen om een controle-expert aan te stellen.

Omnium verzekerd

Als uw wagen omnium en ‘in aangenomen waarde’ verzekerd is, dan zal uw verzekeraar u de verzekerde waarde uitbetalen. De verzekeraar verkoopt via de expert het wrak en u hoeft verder niets te doen.

Omvat uw omniumverzekering geen aangenomen waarde? Dan ontvangt u van de expert een document tot wrakafstand. Als u dat ondertekent, verkoopt de expert het wrak. De opbrengst is voor de verzekeraar. Die betaalt u de werkelijke waarde van uw wagen uit. Dat is de marktwaarde zoals de expert die bepaalt. In zo’n situatie zal de expert u ook vragen om hem alle boorddocumenten en de sleutels te overhandigen.

Als u een omniumverzekering zonder aangenomen waarde hebt, dan kunt u er ook voor kiezen om geen afstand te doen van het wrak. Maar dan zal uw verzekeraar bij de uitbetaling van de werkelijke waarde de wrakwaarde in mindering brengen.

Wrak zelf verkopen

Hebt u geen omniumverzekering? Dan moet u zelf het wrak verkopen. De expert zal dan wel offertes opvragen bij opkopers. Die hebben dertig dagen de tijd om hun bod uit te brengen. Is die periode afgelopen? Dan laat de expert u weten wie het hoogste bod uitgebracht heeft, hoeveel dat bedraagt en hoelang het bod geldt. U neemt vervolgens contact op met de opkoper om de verkoop af te handelen.

Oneens met de expert?

De expert speelt een belangrijke rol bij een total loss. Bent u het niet eens met zijn expertiseverslag of waardebepaling? Stel dan zo snel mogelijk een tegenexpert aan. Het is in uw belang om de tegenexpertise te organiseren vóór de vervaldatum van het bod of de verkoop aan de opkoper. Zo voorkomt u dat er een minderwaarde toegepast wordt of dat de opkoper afziet van zijn intentie tot aankoop. Kan de tegenexpertise niet meer tijdig georganiseerd worden? Eis dan van de expert om de algemene staat van uw wagen vast te leggen.