Home - Contact

Ernstig ongeval op de werkvloer? Besteed zorg aan het omstandig verslag!

Datum: 07-02-2024

Ooit gehoord van een omstandig verslag? Nee? Nochtans is het een verplicht document bij de afhandeling van een ernstig arbeidsongeval. In grote organisaties gebeurt dat standaard door de personeelsdienst, maar kleinere bedrijven zijn vaak niet eens op de hoogte van de wettelijke stappen bij een dergelijk voorval. En dat is best verontrustend. Zeker als u weet dat er u als werkgever een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Cliché, maar daarom niet minder waar. Zeker op de werkvloer. In 2021 waren meer dan 50.000 Belgen een tijdlang werkongeschikt als gevolg van een zwaar arbeidsongeval. De wetgever omschrijft dat als een plotse gebeurtenis tijdens of door het werk die een ernstig (al dan niet blijvend) letsel of zelfs de dood veroorzaakt. Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers hiertegen te verzekeren en elk zwaar arbeidsongeval binnen de acht kalenderdagen te melden aan uw makelaar door middel van een aangifteformulier en medisch attest.

Oorzaken en oplossingen

Wist u dat allemaal al? Prima. Maar heeft u ook al gehoord van het omstandig verslag? Want dat maakt eveneens deel uit van uw wettelijk verplichte takenpakket bij een ernstig ongeval op het werk. U dient het document binnen de tien dagen na het incident af te leveren bij de regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW), beter bekend als de arbeidsinspectie. Het verslag is het resultaat van een grondig onderzoek door uw interne of externe preventieadviseur. Naast een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen, formuleert u vervolgens samen zowel de oorzaken als de concrete maatregelen om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden.

Tweestrijd

Ons advies: behandel dit omstandig verslag met zorg. Niet alleen voor de gemoedsrust en veiligheid van uw medewerkers, ook voor uzelf en de toekomst van uw bedrijf. Na de indiening bij TWW komt het verslag in handen van de arbeidsauditeur. Die beslist of u als werkgever strafrechtelijk wordt vervolgd. Bijna automatisch verzeilt u zo in een tweestrijd: enerzijds moet u een correcte weergave geven van de feiten, anderzijds dreigt uw eerlijk en volledig verhaal u juridisch zuur op te breken. Wees daarom niet té zelfkritisch in uw verslaggeving en focus vooral op uw oplossingsgerichte aanpak. Een extra voorafgaande screening door uw jurist is zeker geen overbodige luxe. Hij of zij zal u bovendien wijzen op uw rechten als werkgever. Denk maar aan het vermoeden van onschuld en uw zwijgrecht.

Online tool

Toegegeven: de begrippen ‘letsel’ en ‘ernstig’ zijn vrij vaag. En dus is het niet altijd even helder wanneer een omstandig verslag nu wel of niet verplicht is. Toch laat de wet zich niet vangen door misvattingen of dubbelzinnigheden. Helemaal zeker zijn? Gebruik dan de handige online tool van FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Aan de hand van enkele vragen en parameters weet u meteen of het om een ernstig ongeval gaat en aan welke verplichtingen u moet voldoen.